Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Správce tiskových dat
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Reprodukční grafik (34-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Operátor zhotovení tiskových forem 34-035-H 3
Správce tiskových dat 34-036-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi