Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor zhotovení tiskových forem
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu kompletnosti podkladů pro zpracování, vč. odrazových a diapozitivních originálů pro reprodukci v předtiskové přípravě prospektu formátu A4 210 × 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany skládané na 1 lom, natíraný papír 135 g.m-² Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít datové textové, grafické a černobílé či barevné polotónové obrazové podklady pro předtiskové zpracování prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít a zpracovat tištěné textové, pérové podklady pro předtiskové zpracování prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Převzít a zkontrolovat celostránkové PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování prospektu v příslušném počítačovém programu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu tiskových podkladů prospektu ve formátu tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
d Vysvětlit přípravu tiskových podkladů flexibilního obalu ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
e Vysvětlit přípravu tiskových podkladů propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0(přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c), d), e) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převést zakázková data JDF pro nastavení všech potřebných údajů pro zhotovení archové montáže v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést nastavení potřebného počtu tiskových archů v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést umístění kontrolní barevné škály a všech potřebných pomocných značek pro tisk a dokončovací zpracování v hrubém formátu tiskového archu v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Určit a provést vyřazení stránek na základě určeného způsobu tisku a dokončovacího zpracování tiskoviny v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést vyřazení a umístění tiskových dokumentů PDF stran do připravených formátů tiskových archů v programu elektronické montáže podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování kontrolního náhledu pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu zhotovení tiskové formy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodnou technologií digitální náhled pro kontrolu vyřazení stránek a úplnost všech prvků na tiskovém archu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu vyřazení, úplnosti textových, obrazových a grafických prvků a všech pomocných prvků na tiskovém archu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Koordinace a kalibrování osvitové jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných počítačových programů a norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést test a kalibraci osvitové jednotky zařízení CtP v ofsetu pomocí testových prvků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést test a kalibraci osvitové jednotky zařízení CtP ve flexotisku pomocí testových prvků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést test a kalibraci osvitové jednotky elektronického zařízení pro rytí a laserové vypalování v hlubotisku pomocí testových prvků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést test a kalibraci osvitové jednotky zařízení CtS v sítotisku pomocí testových prvků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy a provést kontrolu dodaných datových souborů do počítačových systémů osvitu specificky pro techniku ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy a provést kontrolu dodaných datových souborů do počítačových systémů osvitu specificky pro techniku flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro rytí tiskové formy na elektronickém zařízení – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit před zpracováním dat v řídicí jednotce parametry pro osvit tiskové formy na zařízení CtS – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy a provést kontrolu dodaných datových souborů do počítačových systémů osvitu specificky pro techniku sítotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Obsluha zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit parametry pro osvit ofsetových tiskových desek na zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem CtP v ofsetu, a to včetně nastavení formátu, začátek tisku, ohybu, perforace pro uchycení tiskové desky na formový válec stroje v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit parametry pro osvit flexotiskových forem na zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem CtP ve flexotisku, a to včetně nastavení formátu, začátku tisku, ohybu, perforace pro uchycení desky na formový válec stroje nebo umístění tiskového obrazu na flexotiskové návleky ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Nastavit parametry pro rytí tiskových válců na elektronických zařízeních v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry pro osvit sítotiskových šablon na zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem CtS v sítotisku, a to včetně nastavení formátu, začátku tisku a umístění tiskového obrazu na sítotiskový rám podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c) a d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Obsluha vyvolávací linky, včetně finálních úprav tiskových forem dle dané tiskové techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat provoz vyvolávacího zařízení podle ovládacího manuálu příslušné vyvolávací linky a podle požadavků BOZP Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit a kontrolovat parametry vyvolávacího roztoku předepsané k osvitu použité ofsetové tiskové desky (čistota, teplota, pH, intervaly regenerace vyvolávacího roztoku a rychlost vyvolávací linky při finálním zpracování tiskové formy v ofsetu) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Nastavit oplachování, nanesení konzervačního roztoku a teplotu sušení tiskové desky na vyvolávací lince v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovené tiskové formy v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Nastavit oplachování tiskové formy, teplotu sušení tiskové formy na vyvolávací lince ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovené tiskové formy ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést mezioperační kontrolu testu kvality zhotovené tiskové formy v sítotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Vždy je třeba splnit kritéra a) až d) a další kritéria podle vybrané tiskové techniky – pro flexotisk kritéria e) a f), pro sítotisk kritérium g). Pro hlubotisk je třeba splnit pouze kritéria a) až d).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101914&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kompetencí Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem, Koordinace a kalibrování osvitové jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných počítačových programů a norem, Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií, Obsluha zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem a Obsluha vyvolávací linky, včetně finálních úprav tiskových forem dle dané tiskové techniky je uchazeči umožněna volitelnost kritérií pro vybranou tiskovou techniku, která nejvíce odpovídá potřebám a zkušenostem uchazeče.

Autorizovaná osoba sdělí a nejpozději s pozvánkou zašle uchazeči informaci, které z kritérií b) nebo c) u kompetence Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, a informaci, zda ověřování jednotlivých kompetencí proběhne v provozním nebo v simulovaném prostředí. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč vybere jednu tiskovou techniku. O vybrané tiskové technice (případně o vybrané variantě b) nebo c) u kompetence Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem – budou-li obě varianty umožněny autorizovanou osobou) informuje uchazeč autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba na pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Ing. Roman Vichteraj