Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Střihač domácích zvířat
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění kompletní střihové úpravy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat plemena psů Praktické předvedení
b Provést kompletní střihovou úpravu psa dlouhosrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
c Provést kompletní střihovou úpravu psa středněsrstého hrubostrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
d Provést kompletní střihovou úpravu psa středněsrstého jemnostrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
e Provést kompletní střihovou úpravu psa krátkosrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při provádění kompletní střihové úpravy psů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenské činnosti majitelům psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typ srsti psa a doporučit používání vhodné kosmetiky a pomůcek vhodných pro údržbu daného typu srsti Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit vhodné přípravky v případě napadení srsti psa parazity a navrhnout možný způsob ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit speciální výživu pro psa s ohledem na kvalitu jejich srsti Ústní ověření
d Doporučit způsob úpravy psa na výstavování Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozpoznání zdravotních problémů psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat nemocnou kůži a srst psa Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat a charakterizovat nemocné uši psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a charakterizovat napadení psa kožními parazity Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a charakterizovat nemocné oči psa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strihac-psu#zdravotni-zpusobilost).

 

V rámci tohoto standardu kompletní střihovou úpravou psa rozumíme: stříhání drápků, depilace ušních chloupků a čištění uší, trimování, příp. vyčesání srsti (v případě středněsrstých plemen), rozčesávání zplstnatělé srsti, koupání, fénování, střihová úprava podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI.

Uchazeč bude mít možnost při zkoušce upravit psy čtyř plemen, která si sám vybere, tj. libovolného zástupce plemena krátkosrstého, libovolného zástupce plemena středněsrstého hrubostrstého, libovolného zástupce plemena středněsrstého jemnostrstého a libovolného zástupce plemena dlouhosrstého. Modely zajistí uchazeč nebo autorizovaná osoba po vzájemné dohodě.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese odpovídající pracovní oděv a obuv.

 

Autorizovaná osoba se při hodnocení uchazeče zaměří také na hodnocení schopnosti komunikace a přístupu k psům a celkovou manipulaci se psem. Při ověřování praktických dovedností sleduje a hodnotí i bezpečnost práce uchazeče při provádění jednotlivých úkonů a také dbá na to, aby byla zajištěna pohoda psů (welfare).

U odborné kompetence Provádění kompletní střihové úpravy psů, kritérium a)

  • Uchazeč správně rozezná 20 plemen psů z 30 obrázků nebo živých modelů různých plemen psů

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium a)

  • Uchazeč splní toto kritérium během kompletní střihové úpravy psů.

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium d)

  • Uchazeč splní toto kritérium během kompletní střihové úpravy psů.

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium e) - příklady modelových situací:

  • zdravotní obtíže

  • zjištěná nemoc psa

  • nevhodná výživa psa

  • neodpovídající kosmetika a pomůcky pro údržbu srsti psa

 

U odborné kompetence Rozpoznání zdravotních problémů psů

  • Střihač psů by měl rozeznat: zánět v uších, přítomnost vnějších parazitů, změny na kůži a srsti, problémy očí, problémy pohybového aparátu. Pokud AOs nemá k dispozici živé modely problematických psů, je vhodné použít obrázků a videonahrávek.

 

U odborné kompetence Rozpoznání zdravotních problémů psů, kompetence c)

  • Kožní parazité se určují podle fotografické dokumentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ekrová Jana Ing., OSVČ

Horská Petra, OSVČ

Pavlasová Martina, Ing. Jana Ekrová

Petr Havrda, Ing., OSVČ