Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér vzduchotechniky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojní a technické výkresy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst projekční a technologickou dokumentaci vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat správnost předepsaného technologického postupu montáže a opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce pro montáž a opravu vzduchotechnických zařízení Ústní ověření
b Zvolit pomůcky a nářadí pro provedení montáže a opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit náhradní díly pro provedení opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit první díl potrubí Praktické předvedení
b Sestavit jednotlivé součásti vzduchotechnických zařízení včetně zabudování do ocelových konstrukcí Praktické předvedení
c Montovat a demontovat těsnění vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
d Montovat a demontovat izolace vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru měřením, ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a oprav vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu a seřízení chodu vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat poruchy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat opotřebení lopatek ventilátoru vlivem kavitace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést na základě diagnostikovaných poruch a vad opravu vzduchotechnického zařízení výměnou vadného dílu či skupiny (bloku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení podle dokumentace vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést funkční zkoušku sestaveného vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vzduchotechniky#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška musí být provedena na větvi vzduchotechnického zařízení, jako jsou části potrubí, odbočky, kolena, tlumiče hluku, regulační klapky, přechody z hranatého na kulaté potrubí a naopak, atd. Provede se smontování větve potrubí dle technické dokumentace pomocí dílenského a montážního vybavení (očkové klíče, stranové klíče, gola sady, kladiva, nýtovací kleště, svěrky, hevery, jeřáby, plošiny, lešení, dílenské přípravky, atd.). Provede se zkouška těsnosti a vyhodnotí se funkčnost zařízení. Podmínkou zkoušky je montáž, kontrola a uvedení smontované části vzduchotechnického zařízení do provozu. Následuje diagnostika možných poruch a navržení jejich odstranění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aisin Europe Czech Manufacturing, s. r. o.

ZVVZ, a. s.

ZVVZ-Enven Engineering, a. s.