Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 31.10.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování ryb až po hotové rybí výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomické odlišnosti hlavních sladkovodních druhů tržních ryb a některých druhů ryb mořských Slovní vyjádření
b Předvést předepsanou technologii zpracování ryb podle zadaného druhu finálního produktu (např. filetování) Praktické předvedení + slovní doprovod
c Předvést obsluhu zadaných strojů a zařízení zpracovny ryb Praktické předvedení
d Provést čištění zadaných strojů a zařízení po skončení směny Praktické předvedení
e Popsat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci při zpracování ryb Slovní vyjádření
f Popsat možné způsoby likvidace odpadů Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice produktů zpracovny ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vakuově zabalit zadaný produkt a označit ho etiketami Praktické předvedení
b Popsat podmínky skladování zadaných výrobků do doby jejich expedice Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Zchladit předložené hotové rybí výrobky Praktické předvedení
d Šokově zmrazit předložené hotové rybí výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla a zásady hygieny práce a vysvětlit nutnost jejich dodržování při zpracování ryb Slovní vyjádření
b Předvést při zadaném úkolu používání předepsaných ochranných pomůcek Praktické předvedení
c Dezinfikovat použité nářadí, stroje a prostředí zpracovny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli