Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář usní
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce usní a kožešin (32-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Koželuh 32-024-H 3
Úpravář kožešin 32-021-H 3
Úpravář usní 32-020-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.6.2015 6.12.2020 29.6.2015