Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Interiérový poradce
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést čtení výkresové dokumentace nábytkářského výrobku, čtení kót, materiálů, spojů, broušení Praktické předvedení
b Vysvětlit závaznost norem v nábytkářském průmyslu Ústní ověření
c Vysvětlit zodpovědnost výrobce (dodavatele) z pohledu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Písemné ověření
d Vysvětlit pojmy: výkres, kusovník, technická podmínka Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat funkční zóny v bytě Ústní ověření
b Vytvořit návrh (zpracovat skicu) kuchyně (kuchyňská linka, stůl, židle, komoda) nebo obývacího pokoje nebo dětského pokoje pro 2 děti nebo ložnice se šatnou Praktické předvedení
c Obhájit vytvořený návrh Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresovou dokumentaci, předvést čtení kót, otvorů, rozmístění instalací Praktické předvedení
b Zakreslit do půdorysu zazděný otvor, nový otvor, posunutí nenosné příčky Praktické předvedení
c Na základě předložených stavebních výkresů určit maximální velikost smontovaného výrobku, který je možné do místnosti dopravit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit psychologii barev Ústní ověření
b Vysvětlit funkce přirozeného a umělého světla v interiéru Ústní ověření
c Vysvětlit základní ergonomické požadavky na prvky interiéru Ústní ověření
d Vysvětlit požadavky na nábytek pro jednotlivé věkové kategorie Ústní ověření
e Zpracovat tvarové a barevné řešení pro zadaný interiér Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní materiály pro výrobu nábytku a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
b Vyjmenovat základní podlahové materiály a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
c Vyjmenovat základní materiály pro povrchy stěn a charakterizovat jejich vlastnosti Písemné ověření a praktické předvedení
d Vyjmenovat základní druhy textilních materiálů užívaných v interiéru a charakterizovat jejich vlastnosti, identifikovat je podle vzorků Písemné ověření a praktické předvedení
e Vyjmenovat základní typy elektrospotřebičů využívaných v interiéru a vysvětlit způsoby jejich integrace Ústní ověření
f Vysvětlit základní způsoby a popsat základní zdroje umělého osvětlení Ústní ověření
g Vysvětlit základní rozdělení skříňového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
h Vysvětlit základní rozdělení sedacího nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
i Vysvětlit základní rozdělení stolového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
j Vysvětlit základní rozdělení kuchyňského nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
k Vysvětlit základní rozdělení koupelnového nábytku, jeho vlastnosti a využití Ústní ověření
l Poradit zákazníkovi s výběrem nábytku na základě prostorových možností interiéru zákazníka, potřeb, zvyklostí a vkusu zákazníka Praktické předvedení
m Poradit zákazníkovi s výběrem bytových doplňků s ohledem na vybavení interiéru nábytkem a vkus zákazníka Praktické předvedení
n Vyjmenovat základní druhy povrchové úpravy nábytku, popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
o Vybrat pro zadaný spoj vhodné kování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh jednoduchých atypických nábytkových prvků včetně konstrukčního řešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zaměření prostoru pro vestavnou skříň Praktické předvedení
b Vytvořit návrhový výkres jednoduché skříňky dle zadání Praktické předvedení
c Pro výrobní výkres vytvořit vizualizaci na PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit příklad rozpočtu pro jednoduchý výrobek v podobě tabulky v PC Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní ekonomické pojmy: marže, zisk, náklady, splatnost, DPH, úrok Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu lamina zadaného rozměru s dezénem letokruhů na zadanou skříňku Praktické předvedení
d Vypočítat spotřebu tapety dle zadání (rozměr stěny, rastr opakování vzoru, šíře role tapety) Praktické předvedení
e Vypracovat rozpočet realizace architektonického řešení zadaného interiéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jaké činnosti zahrnuje dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku Ústní ověření
b Předvést komunikaci interiérového poradce s dodavatelem na modelovém příkladu rozhovoru Praktické předvedení
c Vysvětlit možné způsoby řešení reklamace podle zákona Ústní ověření
d Popsat přejímku interiéru před započetím montáže (předmět a důvody kontroly) Ústní ověření
e Popsat přejímku dodaného zboží od dodavatele, zkontrolovat jeho shodu s architektonickým návrhem Ústní ověření
f Popsat předání hotové zakázky investorovi Ústní ověření
g Vysvětlit význam a obsah pojmů: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, příjmový doklad, výdajový doklad, návod, reklamační podmínky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem a získat informace o jeho požadavcích, provést příslušný záznam (check list) Praktické předvedení
b Na základě obchodního rozhovoru (kritérium a) vypracovat analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru Praktické předvedení
c Vypracovat jednoduchý příklad nabídky pro zákazníka na 2 nábytkové prvky (např. židle a stůl) Praktické předvedení
d Předvést obchodní rozhovor se zákazníkem, prezentovat mu nabídku a vysvětlit jednotlivé položky nabídky včetně ceny a popisu technického řešení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kritéria b) v kompetenci "Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a nábytkových sestav" bude uchazeč losovat, který z návrhů připraví (kuchyni, obývací pokoj nebo dětský pokoj). Uchazeč vytvoří návrh o velikosti formátu A3. Návrh vzniká sestavením z typizovaných prvků.

Komunikace se zákazníkem bude probíhat podle zadaných modelových situací se zkoušejícím.

U kritéria b) v kompetenci "Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku" předvede uchazeč na modelovém příkladu rozhovor interiérového poradce s dodavatelem, např. na téma: Dodavatel posouvá termín.

 

Písemné ověřování kritérii hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při hodnocení bude kladen důraz na kvalitu zpracování návrhů interiéru, úroveň komunikace se zákazníkem, respektování potřeb a požadavků klienta.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině :

Jitona, a. s.

VOŠ A SPŠ Volyně

Langer interiéry, s. r. o.