Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha a základní údržba seřízených poloautomatických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní postupy a pracovní návody Praktické předvedení
b Popsat a předvést ovládání operačního panelu poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést potřebné úkony při obsluze poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu při toku materiálu, provést kontrolu značení materiálu Praktické předvedení
d Předvést úkony základní údržby poloautomatických strojů používaných v automobilovém průmyslu, označit a zaznamenat zjištěné závady Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Operativní úprava či změna řídicího programu stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výměnu upínacího prostředku poloautomatického stroje používaného v automobilovém průmyslu pro jinou výrobní operaci dle požadavku výrobního plánu s použitím pracovního návodu Praktické předvedení
b Předvést resetování poloautomatického stroje používaného v automobilovém průmyslu, odstranění chyby stroje při vzniku nestandardní situace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola rozměrů základními měřidly, vizuální kontrola produktů, vyřazení a zacházení s neshodnými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu rozměrů dle dokumentace s použitím předepsaných měřidel (posuvné měřítko, svinovací metr) s platnou kalibrací Praktické předvedení
b Identifikovat a evidovat neshodný produkt a zacházet s neshodným produktem dle stanových postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vizuální kontrolu a zkontrolovat kvalitu dle stanovených parametrů a referenčních vzorků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Udržování limitu výše zásob v logistických systémech dle potřeb výroby v automobilovém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst plán výroby Praktické předvedení
b Objednat komponenty v logistickém systému KANBAN Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Organizace pracoviště pro adekvátní plnění výrobního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště dle metodiky organizace pracoviště (5S) Praktické předvedení
b Popsat způsoby nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vedení jednoduché výrobní dokumentace a statistiky v automobilovém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh výrobního procesu dle návodu, uvést jeho parametry, podmínky Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu, poruchách, opravách poloautomatických strojů využívaných v automobilové výrobě Praktické předvedení
c Provést a evidovat příjem, expedici, značení surovin polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA AUTO

DP Work

TRW

Behr Mahle

SOU Škoda Auto