Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů
Platnost standardu: Od 31.10.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit výrobní proces na plně automatické lince pro výrobu určeného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit výrobní proces na poloautomatické lince, včetně ručního nadávkování doplňkových látek zadaných v receptuře pro výrobu určeného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) nebo b).
4

Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury určeného premixu u plně automatické linky do softwarového programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat průběh a případně zastavit výrobní proces při signalizaci poruchy nebo problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad správné praxe pro výrobu premixů a medikovaných premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu premixů vycházející z principů hygieny krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu medikovaných premixů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vzorkování doplňkových látek a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek doplňkové látky Praktické předvedení a ústní vyjádření
b Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek premixu Praktické předvedení a ústní vyjádření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Charakterizování chemicko-fyzikálních vlastností používaných doplňkových látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody, pro které není možné některé doplňkové látky vzájemně smíchat (inkompatibilita) Ústní ověření
b Uvést možná zdravotní rizika při manipulaci s doplňkovými látkami Ústní ověření
c Charakterizovat chemicko-fyzikální vlastnosti určené doplňkové látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v registru doplňkových látek EU Praktické předvedení a ústní vyjádření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce se připouští použití PC s přístupem na internet, zejména pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru.

Při ověřování kompetence „Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy“ probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu