Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 26.5.2011 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba substrátu pro zakládání trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu specifických substrátů pro jednotlivá stanoviště, zvolit základní komponenty Ústní ověření
b Namíchat substrát včetně doplnění živin Praktické předvedení
c Aplikovat připravený substrát na konkrétním stanovišti za předepsaných podmínek Praktické předvedení s ústním ověřením
Je nutno splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c).
4

Založení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit způsob založení, výběr travních druhů a kultivarů pro daný typ trávníku podle stanoviště Ústní ověření
b Založit trávník výsevem nebo pokládkou koberců Praktické předvedení s ústním ověřením
c Ošetřit trávník po výsevu či položení travnatého koberce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit technologický postup Ústní ověření
b Provést výsadbu okrasné rostliny (květiny, keře, stromy) a její ošetření po výsadbě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kartáčování a stírání rosy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit volbu nářadí a technologický postup Ústní ověření
b Provést kartáčování trávníku a setření rosy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sekání rafů, semirafů, fervejí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav trávníku, zvolit optimální stroj včetně nastavení a běžné údržby stroje Praktické předvedení
b Provést posečení rafů, semirafů a fervejí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sekání odpališť, greenů a okolí greenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav trávníku, zvolit optimální stroj včetně nastavení a běžné údržby stroje Praktické předvedení
b Provést posečení odpališť, greenů a okolí greenů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Skarifikace a vertikutace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup včetně seřízení stroje Praktické předvedení
b Provést vertikutaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Navrhnout možné kombinace ošetření v souvislosti s vertikutací trávníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aerifikace trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit vhodnost opatření, stanovit technologický postup včetně seřízení stroje Praktické předvedení
b Provést aerifikaci travnaté plochy Praktické předvedení
c Navrhnout možné kombinace ošetření v souvislosti s vertikutací trávníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace topdressingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam a vhodnost opatření, jeho začlenění do systému péče o trávník Ústní ověření
b Aplikovat topdressing na určené ploše Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Závlaha trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam závlahy na jednotlivých kategoriích travnatých ploch Ústní ověření
b Provést běžnou údržbu závlahového systému Praktické předvedení
c Zavlažit trávník Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hnojení trávníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam biogenních prvků ve výživě Ústní ověření
b Přihnojit trávník granulovaným hnojivem případně formou postřiku na list Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné manipulace s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení stavu trávníku, výskytu plevelů, chorob a škůdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav travnaté plochy, doporučit pěstební opatření včetně termínů provedení Ústní ověření
b Zvolit vhodný prostředek ochrany rostlin, namíchat ho a provést postřik proti plevelným rostlinám Praktické předvedení
c Zvolit vhodný prostředek ochrany rostlin, namíchat ho a provést postřik proti chorobám či škůdcům trávníku Praktické předvedení
Je nutno splnit kritérium a) a jedno z kritérií b) nebo c).
4

Identifikace travních druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poznat jednotlivé travní druhy v terénu včetně uvedení jejich základní charakteristiky a možnosti použití Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Příprava hřiště na hru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, které konkrétní činnosti je nutno provést, zdůvodnit jejich význam Ústní ověření
b Vyznačit hřiště, osadit kameny na odpalištích, ohraničit plochy pomocí barevných kolíků Praktické předvedení
c Upravit pískové překážky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výměna a vrtání jamek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit umístění jamky v kontextu pravidel hry Praktické předvedení
b Vyvrtat jamku, osadit jamku vlajkou Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat úkoly tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Český svaz greenkeeperů

Golf Brno, a. s.

Golf resort Kunětická hora

Golf resort Black bridge

Mendelova Univerzita Brno, Ústav výživy a zemědělského pícninářství AF

Trend partner, s. r. o.