Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník vnitřních prostor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit, připravit a obléci pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí Písemné ověření
c Vysvětlit bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
d Manipulovat ručně s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími a aplikačními pomůckami pro provádění úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné ověření
b Spočítat poměrové a procentuální dávkování daných prostředků do různých objemů Praktické předvedení a ústní ověření
c Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit správné chemické čisticí, impregnační a ostatní uzavírací přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba, kontrola a skladování pomůcek a strojů pro provádění úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
b Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací pro speciální úklidové práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zdůvodnit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu materiálu a míry znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit obsah prací údržby umytých a uzavřených povrchů podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií speciálních prací, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat pady a určit vhodnost použití nejen vzhledem k typu povrchu, ale i způsobu čištění, resp. ošetření povrchů Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a správně sestavit pomůcky potřebné k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat potřebné stroje k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu, správně je sestavit a zkontrolovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: hloubkové čištění, povrchové čištění, sprejové čištění, čištění pěnou, granulemi, textilie pomocí padu, odstraňování skvrn z textilií, mokré/suché čištění, lokální čištění, strhávání emulzí, mytí stěrkovou metodou, sprejové mytí skleněných ploch, mytí demineralizovanou vodou atd. Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: sprejové doplnění emulzí, oprava ošlapaných ploch podlahové krytiny, krystalizace, voskování Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit odborné pojmy v oblasti uzavření zejména povrchů podlah: voskování, suchá a mokrá krystalizace, diamantové systémy, impregnace, vyplnění pórů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
d Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 2 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
f Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 2 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
g Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysát správným postupem kobercové podlahové plochy (minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysát správným postupem čalounění u jednoho kusu nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat a odstranit skvrny z textilie (1 ks) a koberců (minimálně 1 ks) ručně/strojně Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit kobercovou podlahovou plochu pomocí padu (minimálně 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou pěnou/pěnovým generátorem (minimálně 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyčistit kobercovou podlahovou plochu mokrou cestou/extraktorem (minimálně 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou cestou/granulemi, práškem, mořskou houbou (minimálně 2 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
i Naimpregnovat kobercovou textilii (1 ks) a čalounění (1 ks) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odstranění prachu a skvrn z ploch a zařízení vyrobených z kůže (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést hloubkové čištění ploch a zařízení vyrobených z kůže (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Naimpregnovat plochy a zařízení vyrobených z kůže (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
e Přeleštit ošetřené plochy a zařízení vyrobená z kůže Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu ploch a zařízení vyrobených z kůže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch různými typy postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit typy mycích technik a používaných pomůcek i technologií, vysvětlit rozdíly v mytí skleněných ploch v závislosti na typu plochy (šroubovaná, vakuovaná, euro, plastová, dřevěná okna atd.) Ústní ověření
c Provést odstranění prachu a umytí dělicích příček a rámů skleněných ploch (minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést mytí mokrou stěrkovou metodou (minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést mytí sprejovou stěrkovou metodou (minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit princip mytí velkých skleněných ploch demineralizovanou vodou a nanotechnologiemi Ústní ověření
g Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu velkých skleněných ploch Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění, uzavření a leštění linoleí a PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní čištění nebo odstranění starých vosků/emulzí (minimálně na ploše 2 m²), ruční dočištění včetně výběru pomůcek, strojů, padů, případně chemických přípravků, neutralizace PVC nebo různých typů linoleí (marmoleum, artoleum, Forbo atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést aplikaci emulzí/vosků (minimálně na ploše 2 m²) včetně výběru pomůcek a chemických přípravků až do konečné fáze pokládky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést leštění linoleí a PVC strojem (minimálně na ploše 2 m²) se standardní rychlostí (SS – Standard Speed), vysokou rychlostí (HS – High Speed) a ultra vysokou rychlostí (UHS – Ultra High Speed) včetně výběru pomůcek, strojů, padů a vysvětlení vhodnosti různých typů zaleštění Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění linoleí a PVC diamantovým padem (minimálně na ploše 2 m²) až po odstranění mechanických poškození včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést celý systém ošetření linoleí a PVC diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku (minimálně na ploše 2 m²) včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu linoleí a PVC Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění opravy a periodické údržby voskovaných linoleí a PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vhodnost způsobu oprav, resp. periodické údržby voskovaných linoleí a PVC a jejich význam a způsob Písemné a ústní ověření
b Identifikovat chyby při pokládání vosků a možnosti jejich oprav včetně předvedení na připravené ploše Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést sprejové čištění pomocí vosků/emulzí (minimálně na ploše 2 m²) včetně výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést sprejové doplnění vosků/emulzí včetně výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést sprejové čištění a leštění pomocí vosků/emulzí v jednom kroku (minimálně na ploše 2 m²) včetně výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření vápencových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření vápencových povrchů Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění vápencových povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií (minimálně 1 m²) včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu (minimálně 1 m²) včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést tzv. suchou (práškovou) krystalizaci včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést tzv. mokrou (klasickou) krystalizaci včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně 1 m²) až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
g Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření žulových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření žulových povrchů Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění žulové podlahy/plochy (minimálně 1 m²) až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně 1 m²) až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření keramických povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření keramických povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění slinuté, glazované a neglazované dlažby vč. protiskluzové až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií (minimálně 1 m²) včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně na ploše 1 m²)až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření cihelných a betonových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření nasákavých, strojově hlazených a lesklých povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění nasákavých i nenasákavých povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií (minimálně 1 m²) včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně na ploše 1 m²) až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření umělého kamene a pryskyřicových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření umělého kamene a pryskyřicových podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií (minimálně 1 m²) včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést protiskluznou impregnaci a nanesení speciálního vosku na vyčištěný a připravený povrch včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně na ploše 1 m²) až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah; a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií (minimálně 2 m²) včetně ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nanesení speciálního vosku na lakované a laminátové povrchy (minimálně 2 m²) včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady (minimálně na ploše 2 m²) až po dosažení požadovaného lesku včetně výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést olejování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést voskování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu včetně výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
h Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, kancelářských strojů, elektrorozvoden atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné ověření
d Provést čištění elektrozařízení (jednoho vypínače, jedné zásuvky, jednoho kancelářského stroje, jedné elektrorozvodny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Prokázat znalost podstaty systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné ověření
e Prokázat znalost způsobu řešení konfliktních situací Písemné ověření
f Prokázat znalost uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-admini#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si ke zkoušce přinese kalkulačku, pracovní oděv a obuv.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které pokryjí všechna prakticky ověřovaná kritéria profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje.

 

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Při hodnocení budou posuzovány:

 • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

 • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek

 • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření":

 • je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací

 • se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení

 

Při ověřování kritérií způsobem "ústní ověření":

 • uchazeč ústně odpoví na zadané otázky

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné ověření" autorizovaná osoba připraví test.

Pravidla pro test:

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 3 uzavřené otázky tak, aby bylo možno vygenerovat více variant testů

 • v testu pro jednotlivého uchazeče ke každému kritériu hodnocení musí být minimálně 2 otázky (tj. celkem minimálně 12 otázek v testu)

 • uchazeč u dané otázky bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná

 • za úspěšné splnění testu se považuje 80% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium hodnocení musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné a ústní ověření":

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 1 otevřenou otázku (tj. celkem minimálně 5 otázek v zadání)

 • uchazeč otázku písemně zodpoví a ústně dovysvětlí nebo doplní odpovědi

U odborné kompetence Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími a aplikačními pomůckami,

kritérium b) a c) autorizovaná osoba připraví minimálně jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

 

U odborné kompetence Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací,

kritérium a) autorizovaná osoba připraví vzorky materiály, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium. 

U odborné kompetence Identifikace různých typů padů, pomůcek a stojů při provádění speciálních prací,

kritérium b) a c) autorizovaní osoba zadá čisticí a uzavírací výkon, na základě kterého uchazeč splní dané kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění,Praha

Irena Bartoňová Pálková - IP managering, Praha

Kaego, s. r. o., Jesenice - Osnice

MIOREALITY profi services, s. r. o., Nučice