Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér pro sportovní a rekondiční masáž
Platnost standardu: Od 30.6.2009 do 1.2.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Autorizované osoby

K této profesní kvalifikaci nejsou přiřazeny žádné autorizované osoby.