Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příjem prádla podle technologicky požadovaného toku znečištěného prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
c Převzít prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnost prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník), označit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 10 kusů výrobků, tj. 10 kusů výrobků podle sortimentu, 10 kusů výrobků podle stupně zašpinění, 10 kusů výrobků podle barvy a 10 kusů výrobků podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup pro praní textilního výrobku podle aktuální zakázky, vysvětlit postupy pro základní druhy textilních výrobků (souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) Praktické předvedení a ústní ověření
d Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky vzhledem k aktuální vsázce prádla do pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do wash-extraktoru a spustit proces praní prádla a oděvů Praktické předvedení
d Vložit tři náplně do kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Obsluhovat wash-extraktor a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení
f Předvést obsluhu kontinuálního pracího stroje, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sušení prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů podle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň do sušicího stroje podle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení
c Předvést obsluhu sušicího stroje a usušit 3 až 5 nápní textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Vizuálně zkontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
e Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozvolňování a žehlení rovného prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat technologicky požadovaný tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích (teplotu, přítlak, rychlost) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu válcového žehlicího stroje, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení a ústní ověření
f Založit 5 kusů rovného prádla do válcového žehliče, vyžehlit rovné prádlo Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést obsluhu skladače, jedenkrát provést nastavení skladače Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést obsluhu stohovače, jedenkrát provést nastavení stohovače Praktické předvedení a ústní ověření
i Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení tvarového prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech nebo ručních žehlicích strojích, na napařovacích figurínách nebo napařovacích automatech, v tunelfinišerech Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu lisu nebo ručního žehlicího stroje, napařovací figuríny nebo napařovacího automatu, v tunelfinišeru, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
e Na každém zařízení (lis nebo ruční žehlicí stroj, napařovací figurína nebo napařovací automat, tunelfinišer) vyžehlit tři kusy textilních výrobků podle aktuální zakázky Praktické předvedení
f Dodržovat požadovaný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
g Přečíst jedno jednoduché schéma a návod k obsluze použitých žehlicích strojů podle těchto variant: lis nebo ruční žehlicí stroj, napařovací figurína nebo napařovací automat, tunelfinišer Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy na 3 kusech prádla nebo oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit poškozená místa (místa určená k opravě) a předat k opravě na 3 kusech prádla nebo oděvu Praktické předvedení
c Vyplnit jeden zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
b Roztřídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkového listu (minimálně 3 položky v zakázkovém listu) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu elektronického značkovacího a čtecího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu balicího stroje, zabalit 3 dávky prádla nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit jeden zakázkový list a expedovat zabalené prádlo nebo oděvy, viz kritérium d), do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice čistého prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednu dávku čistého prádla a oděvů k odvozu z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Připravit dodací list podle zakázkového listu (modelová situace) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu elektronického značkovacího a čtecího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat jednu dávku prádla a oděvů k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu elektronického registračního zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit jeden reklamační list (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a význam hygienického plánu prádelny Ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provedení sanitace provozu, strojů a zařízení Ústní ověření v reálném provozu
d Vysvětlit dodržování zásad práce s nemocničním prádlem a oděvy, při tom použít normy, vyhlášku a oborové specifikace Ústní ověření
e Vysvětlit dodržování zásad práce s hotelovým prádlem a oděvy, při tom použít normy, vyhlášku a oborové specifikace Ústní ověření
f Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněn předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována (odkaz na povolání v NSP -https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pradelen-a-cist#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověřování spojeném s praktickým předvedením uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků uchazeč podle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; podle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; podle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů a podle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů.

 

Při ověřování odborných kompetencí Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků a Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů uchazeč vysvětlí, které normy, vyhláška a oborové specifikace se k této činnosti vztahují a jaké podmínky z nich pro provoz prádelny vyplývají, přitom bude používat předpisy uvedené v kapitole Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren (všechna kritéria hodnocení) a pro hodnocení odborné kompetence Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržováníní hygienických předpisů (kritéria hodnocení b, f) zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita a manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu prádla a oděvů a používaných prádelenských technologiích. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chemii nebo textilní výrobu nebo oděvnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo textilní výroby nebo oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 • Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením textilním nebo oděvním nebo kožedělným nebo chemickým nebo strojírenským nebo elektrotechnickým nebo ekonomickým a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 • Profesní kvalifikace 31-018-H Pracovník/pracovnice provozu prádelny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu prádelny vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 • Prádelna zajišťující pravidelný svoz zakázek od zákazníků vlastními nebo smluvními dopravními prostředky

 • Provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou

 • Provoz vybavený pracími stroji (wash-extraktory), jakož i pracími stroji pro kontinuální praní a velkokapacitní odvodňování a sušení prádla

 • Provoz vybavený technologií pro žehlení tvarového a rovného prádla: válcový žehlicí stroj, skladač a stohovač, zařízení pro žehlení a finišování tvarového prádla (žehlicí lisy nebo kabinetové žehlicí soupravy a finišer)

 • Provoz vybavený elektronickým řízením dávkování pracích prostředků a elektronickým systémem sledování toku zakázek prádelny

 • Návody k obsluze strojů a zařízení, schémata strojů a zařízení pro prací stroje, stroje pro odvodňování a sušení prádla, žehlicí stroje, balicí stroje

 • Sada vzorků: textilní materiály (bavlna, vlna, len, hedvábí, polyester, viskóza, acetát, polyamid, polyester, polyuretan) - vzorky v minimálním počtu 1 kus od každého; textilie pro určení druhu (tkanina, pletenina, netkaná textilie) - vzorky v minimálním počtu 1 kus od každého; výrobky pro určení druhového sortimentu a velikostního sortimentu prádla a oděvů - vzorky v minimálním počtu 3 kusy

 • Souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník - od každého minimálně 1 kus; prádlo a oděvy s poškozením či vadou - minimálně 3 kusy

 • Prádlo a oděvy k roztřídění podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu - v každé skupině minimálně 10 kusů výrobků, celkem minimálně 40 kusů výrobků

 • Formuláře příjmového listu zakázky, zakázkového listu pro opravy a úpravy oděvů, reklamačního listu

 • Modelové situace, minimálně jedna pro každé kritérium hodnocení, k němuž je to uvedeno

 • Normy: ČSN P ENV 14237 Textilie ve zdravotnictví; PNJ 602-80-2005 Prádlo pro hotely a restaurace. Technické požadavky (vydal Textilní zkušební ústav); ČSN EN 340 Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky; ČSN EN ISO 3758 Textilie - Symboly pro ošetřování; ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly; všechny normy v platném znění

 • Vyhláška č. 306/2012 Sb. - Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, respektive její Příloha č. 5 - Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; v platném znění

 • Oborové specifikace vydané Textilním zkušebním ústavem: OS 801-01:2016 Praní - Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; OS 80-02:2017 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů; OS 80-03:2017 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla; všechny oborové specifikace v platném znění

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

RENATEX, a. s., Ostrava - Poruba

CHRIŠTOF, spol. s r. o., Brno

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov