Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Použít projektovou dokumentaci - vysvětlit technickou zprávu jako součást projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů - identifikovat podstatné informace pro pracovní činnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Číst výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup provedení nátěru na různé podklady podle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup opravy nátěru podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup provedení a opravy nátěru na různých podkladech podle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit pracovní postup podle kritéria a) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce podle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a údržba nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
b Připravit ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení
c Ošetřovat a udržovat ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky po provedení nátěrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení pro nanášení nátěrových hmot stříkáním, jejich použití a údržbu Písemné a ústní ověření
b Seřídit stříkací zařízení pro nanášení nátěrových hmot Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Nanášet nátěrové hmoty ruční stříkací pistolí na ploše zhruba 2 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Nanášet nátěrové hmoty kompresorovým stříkacím zařízením na ploše zhruba 2 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ošetřit stříkací zařízení po použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů mechanickými nebo chemickými prostředky, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Písemné a ústní ověření
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
c Posoudit stav podkladu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě zjištění v rámci kritéria c) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit podklad na základě návrhu v kritériu d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Upravit podklad základním nátěrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat kvalitu upraveného podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při lakýrnických a natěračských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení Písemné a ústní ověření
c Popsat pracovní postup ručního a strojního broušení Písemné a ústní ověření
d Tmelit plochu o rozměru asi 1 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Brousit plochu asi 1 m² ručně a strojně Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot pro lakýrnické a natěračské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování) Písemné a ústní ověření
b Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit asi 0,5 l nátěrové hmoty na požadovaný barevný odstín dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Filtrovat nátěrovou hmotu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy včetně potřebného nářadí a zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich
přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním
Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry – tloušťka nátěrové vrstvy, vizuální vzhled Písemné a ústní ověření
e Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Nanést nátěrovou hmotu štětcem a válečkem na připravený podklad podle zadání – plocha asi 2 m² nebo podle natíraného předmětu Praktické předvedení
g Nanést nátěrovou hmotu stříkacím zařízením na připravený podklad podle zadání - plocha asi 2 m² nebo podle natíraného předmětu Praktické předvedení
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty podle kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Identifikovat vady nátěru Praktické předvedení
j Opravit vady nátěru zjištěné podle kritéria i) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel broušení a leštění lakovaných povrchů Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup broušení a leštění včetně materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
c Brousit a leštit lakovaný povrch – plocha asi 1 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zhotovení linkrusty včetně přípravy podkladu Písemné a ústní ověření
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění linkrust Písemné a ústní ověření
c Zhotovit linkrustu na ploše asi 1 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Upravit povrch linkrusty podle c) Praktické předvedení
e Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedení linkrusty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, možnosti a způsoby použití Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup vytvoření jednoduchého nápisu, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před nátěrem (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit podklad před nátěrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit nátěrovou hmotu a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit nápis nebo emblém podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zhotovit dekorativní vzor podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce a provést případné úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a způsoby napodobování (fládrování) dřev Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro napodobování dřev Písemné a ústní ověření
c Popsat úpravu povrchu patinováním, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
d Napodobit jeden ze základních druhů dřev na ploše 0,5 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce a provést případné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení předmětů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření s nakreslením náčrtku barevného řešení
b Vysvětlit pojem bezpečnostní barva Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady barevného řešení předmětů Písemné a ústní ověření
d Navrhnout barevné řešení předmětu podle zadání Praktické předvedení s nakreslením náčrtku barevného řešení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet množství laků a nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Ústní ověření
b Vypočítat množství nátěru (v metrech čtverečných) podle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
c Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet podle zadání Praktické předvedení za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při lakýrnických a natěračských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lakyrnik-a-naterac-68d0#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, po dohodě s autorizovanou osobou (zkoušejícím) může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů (jsou uvedeny u odpovídajících kritérií):

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 • NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

 • další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

 

Při praktickém předvedení je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalita provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Při způsobu ověření "ústní ověření" uchazeč odpoví ústně.

Při způsobu ověření „praktické předvedení s ústním vysvětlením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně a ústně odpoví na otevřené otázky zkoušejících.

Při způsobu ověření „praktické předvedení s ústním odůvodněním“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním odůvodněním a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo 23-55-H/01 lakýrník nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání podle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, nejméně 5 let praxe v povolání lakýrník.

 2. Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku podle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo 36-57-E/01 malířské a natěračské práce nebo 23-55-H/01 lakýrník nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání podle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující provedení zkoušek vybavené potřebnými lakýrnickými a natěračskými materiály, pracovním nářadím, strojními zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění lakýrnických a natěračských prací a pomocnými zařízeními (lešením, pokud charakter činností toto vyžaduje).

Pracoviště musí splňovat tyto požadavky: teplotu prostředí odpovídající realizaci lakýrnických a natěračských prací, bezprašnost, dokončení stavebních prací v prostoru činnosti.

 

Vybavení pracoviště:

 

 • Měřidla: hřebínek pro zjištění tloušťky mokrého nátěrového filmu, tloušťkoměr pro měření tloušťky suchého nátěru, skládací nebo svinovací metr dl. 2 m.

 • Pracovní nářadí a strojní zařízení: škrabka ocelová, kartáč ocelový, škrabka ocelová na opalování, škrabka tmelicí, stěrky tmelicí, nůž na sklenářský tmel, plátno smirkové (hr. 40,60,100,120), škrabky rohové, opalovací pistole benzinová, plynová nebo elektrická, vanička plastová, mřížka plastová, štětec zárohák 1, 2, 3, 4, štětec prašák, váleček lakovací včetně držáku, váleček malý (velur, plyš, moltopren, perlon, nylon, mohér, perlan), vzduchové nebo bezvzduchové stříkací zařízení, kompresor, potřeby pro imitaci dřev (fládrování).

 • Pracovní pomůcky: stojan natěračský (2 kusy), kolíčky dřevěné, šroubovák, kleště, kladívka, stojan zakládací (2 kusy), škrabka na sklo, tužka popisovací na sklo, smetáček.

 • Materiál: nátěrové hmoty pro lakýrnické a natěračské práce, dekorativní a linkrustové hmoty, lazury, pomocné materiály (tmely, brusné prostředky, leštidla, lepidla, patiny, pigmenty, ředidla, rozpouštědla, plniva, prostředky pro odstraňování starých nátěrů, odmašťovací prostředky, šablony, filtry).

 • Zdroj elektrické energie 230 V.

 • Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

 

Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám:

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 • NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

 • další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK.

 

Pomocný personál.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 150 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pavel Žatečka, OSVČ

Bc. Jan Zeman, OSVČ

SŠSS Teplice

SOU stavební Plzeň

SOŠ Praha 9

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů