Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup provedení nátěru na různé podklady dle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup opravy nátěru dle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup provedení a opravy nátěru na různých podkladech dle zadání Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit pracovní postup dle kritéria a) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a údržba nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
b Připravit ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení
c Ošetřovat a udržovat ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky po provedení nátěrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení pro nanášení nátěrových hmot stříkáním, jejich použití a údržbu Písemné a ústní ověření
b Seřídit stříkací zařízení pro nanášení nátěrových hmot Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Nanášet nátěrové hmoty ruční stříkací pistolí na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Nanášet nátěrové hmoty kompresorovým stříkacím zařízením na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Ošetřit stříkací zařízení po použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů mechanickými nebo chemickými prostředky, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Písemné a ústní ověření
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
c Posoudit stav podkladu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě zjištění v rámci kritéria c) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit podklad na základě návrhu v kritériu d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Upravit podklad základním nátěrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat kvalitu upraveného podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při lakýrnických a natěračských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení Písemné a ústní ověření
c Popsat pracovní postup ručního a strojního broušení Písemné a ústní ověření
d Tmelit plochu o rozměru cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Brousit plochu cca 1 m2 ručně a strojně Praktické předvedení s ústním vysvězlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot pro lakýrnické a natěračské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování) Písemné a ústní ověření
b Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit cca 0,5 l nátěrové hmoty na požadovaný barevný odstín dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Filtrovat nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy včetně potřebného nářadí a zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich
přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním
Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry – tloušťka nátěrové vrstvy, vizuální vzhled Písemné a ústní ověření
e Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Nanést nátěrovou hmotu štětcem a válečkem na připravený podklad dle zadání – plocha cca 2 m2 nebo dle natíraného předmětu Praktické předvedení
g Nanést nátěrovou hmotu stříkacím zařízením na připravený podklad dle zadání - plocha cca 2 m2 nebo dle natíraného předmětu Praktické předvedení
h Kontrolovat vizuálně kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty dle kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Identifikovat vady nátěru Praktické předvedení
j Opravit vady nátěru zjištěné dle kritéria i) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel broušení a leštění lakovaných povrchů Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup broušení a leštění včetně materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
c Brousit a leštit lakovaný povrch – plocha cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zhotovení linkrusty včetně přípravy podkladu Písemné a ústní ověření
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění linkrust Písemné a ústní ověření
c Zhotovit linkrustu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Upravit povrch linkrusty dle c) Praktické předvedení
e Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedení linkrusty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, možnosti a způsoby použití Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup vytvoření jednoduchého nápisu, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před nátěrem (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit podklad před nátěrem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit nátěrovou hmotu a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit nápis nebo emblém podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zhotovit dekorativní vzor podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce a provést případné úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a způsoby napodobování (fládrování) dřev Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro napodobování dřev Písemné a ústní ověření
c Popsat úpravu povrchu patinováním, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
d Napodobit jeden ze základních druhů dřev na ploše 0,5 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce a provést případné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení předmětů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření s nakreslením náčrtku barevného řešení
b Vysvětlit pojem bezpečnostní barva Písemné a ústní ověření
c Popsat zásady barevného řešení předmětů Písemné a ústní ověření
d Navrhnout barevné řešení předmětu dle zadání Praktické předvedení s nakreslením náčrtku barevného řešení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet množství laků a nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Ústní ověření
b Vypočítat množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při lakýrnických a natěračských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2134&kod_sm1=41).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, po dohodě s autorizovanou osobou (zkoušejícím) může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků a kvalita provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ

Radomil Konečný, OSVČ

Ing. Jaroslav Málek, OSVČ

Zdeněk Daňo, OSVČ

Jan Zeman, OSVČ

Jiří Nový, OSVČ

Martin Páral, OSVČ