Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní mechanizátor
Platnost standardu: Od 24.10.2008 do 1.5.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pomocí hydraulického jeřábu (mobilního nebo stacionárního) naložit a složit dříví (stromy, kmeny v celých či odvozních délkách, sortimenty dříví a těžební zbytky) na odvozní soupravu nebo na manipulačním skladu naložit a složit dříví na manipulační linku při dodržení zásad BOZP pro práci s hydraulickými jeřáby Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP s hydraulickými jeřáby. Praktické předvedení podle určených podmínek a druhu nákladu s důrazem na dodržení zásad BOZP
b Zajistit náklad, provést vázací práce Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Provést údržbu hydraulického jeřábu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvoz dříví nákladními automobily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přepravu dříví (stromy, kmeny v celých či odvozních délkách, sortimenty dříví a těžební zbytky) z odvozního místa do místa určení nákladním automobilem Praktické předvedení (po předložení příslušného řidičského oprávnění) a ústní vysvětlení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s dopravou dříví Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení příslušného řidičského oprávnění a osvědčení k obsluze hydraulických jeřábů.

Na tvorbě standardu se podíleli