Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Herní vývojář
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v oboru a funkce UX/UI ve vývoji videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat roli designéra UX/UI v procesu herního vývoje a vztahy k ostatním profesím herního vývoje Ústní ověření
b Popsat rozdíl mezi UX a UI Ústní ověření
c Vyjmenovat základní pojmy herní grafiky a animace související s UX/UI (textura, sprite, animace, shader, materiál) Ústní ověření
d Popsat funkce zvuku ve hrách z hlediska UX/UI Ústní ověření
e Popsat principy přístupnosti UI pro uživatele s kognitivním nebo fyzickým omezením Ústní ověření
f Popsat základní principy typografie z pohledu UI a vizuálního zasazení hry a lokalizace Ústní ověření
g Zvolit libovolnou hru dle vlastního výběru, ve které má uživatelské rozhraní zásadní vliv na zkušenost hráče a ukázat na této hře pozitivní nebo negativní zkušenost hráče Praktické předvedení a ústní ověření
h Určit libovolnou hru dle vlastního výběru, podle toho, jestli má HUDless UI, UI heavy a diegetického UI Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést alespoň tři herní platformy s existujícími doporučeními (guidelines) pro UX/UI a prokázat základní orientaci v každé z nich Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat další existující způsoby a technologie alternativního ovládání her, současné trendy a nově vznikající technologie v této oblasti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba uživatelské analýzy videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a prezentovat moodboard vizuálního stylu dle zadání hry Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat kvantitativní studii dle zadání hry Praktické předvedení
c Naplánovat kvalitativní studii dle zadání hry Praktické předvedení
d Vytvořit uživatelské persony Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba uživatelského rozhraní videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit část wireframe UI hry dle zadání hry Praktické předvedení
b Vytvořit část příručky stylů (style guide) popisující zásady tvorby všech elementů UI Praktické předvedení
c Vytvořit jednu obrazovku přímo ve vybraném herním enginu Praktické předvedení
d Vytvořit mock-up obrazovky z bodu 3 c) tak, aby byla multiplatformní, případně vytvořit její verze pro tři platformy (PC/stolní konzole/mobilní zařízení) Praktické předvedení
Je třeba všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro ověření kompetencí Tvorba uživatelské analýzy videohry a Tvorba uživatelského rozhraní videohry obdrží uchazeč bezprostředně před zahájením zkoušky od autorizované osoby zadání hry v rozsahu design dokumentu, který obsahuje:

  • žánr

  • příběhové pozadí

  • cílovou skupinu

  • herní platformu (PC, stolní konzole, mobilní zařízení)

V rámci kompetence Tvorba uživatelské analýzy videohry, kritérium b), se ověřuje, jakým způsobem by zkoušený naplánoval kvantitativní studii, co měřit, odkud brát data, co by mohlo být problematické, tedy plán návrhu a analýzy studie.

V rámci kompetence Tvorba uživatelské analýzy videohry, kritérium c), se ověřuje, jakým způsobem by zkoušený naplánoval kvalitativní studii, jak by vysvětlil technologické a umělecké aspekty, jak by vedl uživatelské testování UI/UX.

U kompetence Tvorba uživatelského rozhraní videohry, kritéria a) a b), není nutné tvořit kompletní wireframe a styleguide - zejména pokud jde o rozsáhlý herní projekt. Může jít o wireframe a styleguide jen dané části video hry ze zadání. Podstatné je, aby z množství odvedené práce bylo možno posoudit schopnost uchazeče zpracovat UX/UI hry jako celek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Martin Vaňo, OSVČ

Jakub Špiřík, Bohemia Interactiv

Tomáš Hustoles, OSVČ

Marek Toušek, Bohemian Multimedia