Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Specialista pro přípravu kávy nebo čaje
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do 29.8.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základy komunikace a práce s hostem v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit hosty s nabídkou produktů běžně dostupných v odbytových
střediscích gastronomických provozů
Praktické předvedení a ústní ověření
b Profesionálně komunikovat a jednat s hosty Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytnout pomoc při výběru z nabídky Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout a správně vyřídit objednávky hostů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyúčtovat s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat řešení neobvyklých situací při obsluze hostů (včetně postupu vyřízení reklamace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zpracování kávovníku, typů sběru a charakteristik plodů z hlediska historického, geografického a botanického

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést botanický popis kávovníku, jeho plodů a definovat jeho současné geografické rozšíření Ústní ověření
b Popsat historii pěstování kávovníku, jeho šíření po světě a vývoj konzumace kávy Ústní ověření
c Uvést metody sběru a zpracování plodů kávovníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích pro přípravu kávy v gastronomických provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce profesionálního kávovaru a činnosti spojené s jeho provozem a údržbou Ústní ověření
b Popsat funkce profesionálního mlýnku na kávu a činnosti spojené s jeho provozem a údržbou Ústní ověření
c Popsat technologie pro přípravu dalších možných druhů kávových nápojů (například Aero press, Cezve, Chemex, Dripper, French press, Moka express, Vacuum pot) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mletí kávy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit mlýnek pro přípravu espressa Praktické předvedení
b Seřídit mlýnek pro přípravu filtrované kávy (Dripper - 1 porce, Moka express 3 porce) Praktické předvedení
c Popsat rozdíly v hrubosti mletí pro ostatní nejvíce používané způsoby přípravy kávy (např. Vacuum pot, Aero press, French press) Ústní ověření
d Vyčistit profesionální mlýnek na kávu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat recepturu espressa a vysvětlit vliv jednotlivých parametrů na extrakci espressa (gramáž, objem vody, teplota vody, tlak vody) Ústní ověření
b Připravit dvě porce espressa Praktické předvedení
c Popsat receptury kávových nápojů, jejichž základem je espresso Ústní ověření
d Připravit jednu porci espresso lungo, jednu porci espresso americano, jednu porci cappuccina, jednu porci caffè latte, jednu porci latte macchiato a jednu porci flat white. Kávové nápoje s mlékem připravit tak, aby byl na povrchu vytvořen obrázek, tzv. latte art Praktické předvedení
e Nachystat dva z následujících způsobů přípravy kávy (Aero press, Cezve, Chemex, Dripper, French press, Moka express, Vacuum pot) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Servis kávy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat správný inventář pro servírování kávových nápojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Servírovat všechny vyrobené nápoje v souladu se zásadami správné obsluhy specifikovanými v pokynech ke zkoušce Praktické předvedení
c Obsluhovat, komunikovat s hostem a provést opakovanou nabídku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést debaras po ukončení konzumace kávy hostem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přípravit pracoviště před zahájením provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Organizovat práce v průběhu provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
c Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a
zdraví hostů
Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v pravidlech BOZP a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v pravidlech požární ochrany a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Způsob seznámení uchazeče s pracovištěm a uvedenými požadavky je v kompetenci autorizované osoby.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/barista#zdravotni-zpusobilost). Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky, musí mít zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek.

Ověřování se provádí v kavárenském provozu nebo jiném odbytovém středisku, nebo gastronomické učebně, vždy výhradně s požadovaným materiálně-technickým vybavením.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:

U odborné kompetence Základy komunikace a práce s hostem v odbytovém středisku gastronomického provozu - uchazeč simulovaně obsluhuje zkoušejícího dle jednotlivých bodů.

U odborné kompetence Orientace ve zpracování kávovníku, typů sběru a charakteristik plodů z hlediska historického, geografického a botanického - zkoušející ústně ověří znalosti uchazeče dle jednotlivých bodů.

U odborné kompetence Orientace v technologiích pro přípravu kávy v gastronomických provozech - zkoušející ústně ověří znalosti uchazeče dle jednotlivých bodů.

U odborných kompetencí Mletí kávy, Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách a Servis kávy - jsou kritéria částečně ověřována současně.

Kritérium a) u kompetence Mletí kávy se doporučuje ověřit společně s kritérii b) u obou kompetencí Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách a Servis kávy tak, jak na sebe navazují.

U odborné kompetence Mletí kávy, kritérium a) uchazeč dostane k seřízení profesionální ,,fresh" mlýnek, na kterém seřídí hrubost mletí tak, aby bylo dosaženo správné extrakce espressa na profesionálním pákovém kávovaru. Uchazeč nastaví tlačítka mlýnku na jednu a dvě porce tak, aby mlýnek dávkoval správné množství mleté kávy (při nastavené hrubosti mletí na espresso) na jednu a dvě porce espressa. Na začátku ověření tohoto kritéria bude mlýnek rozebraný (vyšroubovaný regulační talíř s mlecím kamenem).

U odborné kompetence Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách, kritéria b), d), e) - zkoušející hodnotí správný technologický postup, využití vhodného inventáře, využití vhodných surovin ve správném množství. Dále hodnotí zda jsou připraveny kávové nápoje kvalitně (vzhled, vůně, chuť). Při přípravě káv, které obsahují mléko, musí zkoušený vytvořit na povrchu pěny alespoň základní obrázek (např. srdíčko, jablko, rozetu, tulipán).

U odborné kompetence Servis kávy, u kritérií a), b), d) zkoušející hodnotí správný technologický postup, využití vhodného inventáře, správnou techniku servírování, založení kávy před hosta a dodržování společenských pravidel. Zkoušející současně hodnotí, zda jsou nápoje připraveny kvalitně (vzhled, vůně, chuť).

Odborná kompetence Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu - je ověřována v průběhu celé zkoušky postupně tak, jak na sebe jednotlivé body navazují.

Odborná kompetence Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů - je ověřována v průběhu celé zkoušky.

Odborná kompetence Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP, PO - je ověřována v průběhu celé zkoušky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat. 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká barmanská asociace, z. s., Brno

Livecoffee, s. r. o., Brno
Jiří Boháč - profesionální teatender, OSVČ, Praha

GCX, s. r. o., Valašské Meziříčí