Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód:82-043-N). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód:82-043-N) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat