Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technik dokončovacího zpracování tiskovin (34-57-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor automatických linek pro dokončující zpracování v polygrafii (34-99-M/08) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi