Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční a elektrické, pneumatické a hydraulické nářadí) a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během oprav nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci nákladních automobilů a autobusů se zaměřením na elektrická, pneumatická a hydraulická schémata, dílenské a svolávací akce, software řídících jednotek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané na nákladních vozidlech a autobusech včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky Ústní ověření
b Popsat základní způsoby přenosu dat v síti vozidla (sběrnice CAN, optické kabely, zakončovací odpory) Ústní ověření
c Předvést měření základních elektrických veličin za použití vhodných měřicích přístrojů (multimetr, osciloskop) Praktické předvedení a ústní ověření
d Programovat řídící jednotky pomocí diagnostického SW Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat a zkalibrovat kamery a radary asistenčních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v měření strojních součástí, lícování a vymezování vůlí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému uložení strojních součástí Ústní ověření
b Spočítat správnou vůli či přesah strojních součástí dle zadání včetně tolerancí Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve způsobech obrábění a tepelného zpracování strojních součástí s ohledem na dosažení požadovaných tolerancí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukčních systémech nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních prvcích a vazbách mezi nimi v rámci jednoduchých konstrukčních systémů Ústní ověření
b Orientovat se v systémech využívaných při konstrukci nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve fyzikálních základech konstrukce nákladních vozidel a autobusů se zaměřením na rozměry, zatížení náprav, jízdní odpory a stabilitu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat síly působící na vozidlo, zatížení jednotlivých náprav a tažného zařízení Ústní ověření
b Charakterizovat jízdní odpory působící na vozidlo Ústní ověření
c Definovat rozložení sil působících na nákladní vozidlo v jednotlivých jízdních režimech, jako je přímá jízda, brzdění nebo akcelerace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozně ekonomických parametrech nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v provozně ekonomických parametrech nákladních vozidel a autobusů Ústní ověření
b Orientovat se v ekologických požadavcích na nákladní vozidla a autobusy Ústní ověření
c Orientovat se v systémech dálkového přenosu dat pro diagnostiku, interval a rozsah údržby Ústní ověření
d Orientovat se v systémech dálkového přenosu dat pro ekonomiku provozu a bezpečnost vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demontáž, montáž a dignostika jednotlivých skupin kinematického řetězce nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž a montáž zadaného prvku kinematického řetězce včetně kontroly správné montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozměrovou kontrolu zadaných dílů demontované skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v uspořádání hlavního napájecího elektrického obvodu nákladních vozidel a autobusů, jeho zapojení a propojení s alternátorem, akumulátorem a spouštěčem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat schéma hlavního napájecího obvodu a identifikovat jednotlivé druhy napájení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém duálních akumulátorů Ústní ověření
c Provést diagnostiku jednotlivých částí napájecího obvodu včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu akumulátoru stanoveným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu spouštěče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika elektrické instalace nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku elektrické instalace vozidla, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku vnějšího osvětlení vozidla včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku funkce blokace startování vozidla, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika pohonných jednotek nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému vstřikování paliva, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést na hnací jednotce úkony servisní prohlídky vozidla stanovené podle proběhu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést test, případně kalibraci turbodmychadla s proměnlivou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika automatizovaných systémů ovládání převodovek nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému automatizovaného řazení rychlostních stupňů v převodovce a pomocných převodovkách se zaměřením na jednotlivé funkční režimy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu snímačů polohy ovládacího mechanizmu automatizovaného řazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu ovládacího mechanizmu spojky u vozidel s automatizovaným řazením Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést identifikaci náhradních režimů systému automatizovaného řazení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů pro snižování emisí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé způsoby regenerace filtru pevných částic a čištění směšovací komory Ústní ověření
b Provést diagnostiku kapaliny s obchodním názvem AdBlue Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku recirkulace spalin - EGR ventilu na určeném typu motoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku systému vstřikování močoviny včetně výměny určeného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést výměnu filtru pevných částic nebo oxidačního katalyzátoru stanoveným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systému dodávky stlačeného vzduchu nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku systému pro přípravu stlačeného vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a výměnu prvku pro vysoušení vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění mechanické závady kolové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad pneumaticky ovládaného pneumatického systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závad elektronicky ovládaného pneumatického systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a odstranění závad hydraulicky a hydropneumaticky ovládaného systému provozní brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést diagnostiku a odstranění závad pneumatického systému parkovací a nouzové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést diagnostiku a odstranění závad systému zastávkové brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů pneumatického pérování nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad pneumatického systému pérování včetně specifické funkce „pokleknutí" Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kalibraci a nastavení jízdní výšky vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závad ovládání pomocné nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika systémů řízení více náprav nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad systému řízení více náprav nákladních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad systému řízení více náprav autobusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a nastavení geometrie nákladního vozidla s více řízenými nápravami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad zpomalovacího systému nákladních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu olejové náplně v hydraulickém zpomalovacím systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat funkci regulátoru rychlosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika nákladních vozidel a autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku palivového systému na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výměnu filtru pro stlačený zemní plyn CNG Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému zapalování u vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn CNG Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést údržbu palivového systému pro stlačený zemní plyn CNG Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika systémů komunikace podvozků a nástaveb nákladních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému komunikace mezi nástavbou a podvozkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika specifických systémů autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a seřízení dveří autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a seřízení ovládání krytů zavazadlových prostorů dálkového autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému klimatizace, větrání a vytápění autobusu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C+E“ nebo „D+E“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů dle technické dokumentace výrobce

  • plnění časových norem oprav dle technické dokumentace výrobce

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Navazující kroky technologických postupů diagnostiky a oprav z různých kompetencí budou ověřovány v rámci jedné opravy, autorizovaná osoba určí typ nákladního vozidla nebo autobusu.

 

Diagnostika brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

a) až f) autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

 

Diagnostika systémů pneumatického pérování nákladních vozidel a autobusů

a), c) autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

 

Diagnostika systémů řízení více náprav nákladních vozidel a autobusů

a), b) autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

 

Diagnostika zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů.

a) autorizovaná osoba nasimuluje závadu formou výměny dílu za vadný nebo přerušením vedení nebo uvolněním spoje atd.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno