Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace a řízení floristického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy floristických provozů Písemné ověření
b Popsat prodejní, skladové a pomocné prostory floristické firmy Ústní ověření
c Popsat organizaci a řízení prací ve floristickém provozu Písemné ověření
d Stanovit pravidla k oceňování floristických výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vybavení květinového studia a vazárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé komponenty a navrhnout technické vybavení květinového studia a vazárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nezbytný sortiment květinového studia včetně doplňkového floristického materiálu Písemné ověření
c Popsat správnou ergonometrii květinového studia a vazárny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování a posuzování využitelnosti rostlinného i pomocného materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat sortiment rostlinného a pomocného materiálu v rozsahu 100 položek Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit možnosti uplatnění 3 určených položek s důrazem na trvanlivost živých rostlin Praktické předvedení
c Popsat 3 příklady nevhodného kombinování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika pokročilých technik, stylů a estetických zákonitostí při aranžování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat přípravné a hlavní techniky používané při aranžování rostlin Ústní ověření
b Uvést základní floristické styly Ústní ověření
c Popsat uplatnění estetických zákonitostí při aranžování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování výlohy květinového studia

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést dekoraci výlohy k významné floristické příležitosti Praktické předvedení
b Provést kalkulaci nákladů na rostlinný a pomocný floristický materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba svatební vazby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé součásti svatební floristiky a uvést jejich druhy a popis Ústní ověření
b Zpracovat grafický návrh 3 druhů kytic pro nevěstu, popsat zhotovené návrhy a zdůvodnit rozpis rostlinného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit jednu svatební kytici dle zpracovaného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vybrat vhodný materiál pro tři různá cenová maxima u zadané objednávky na netradiční téma Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá z vybraného rostlinného a vazačského materiálu k dané příležitosti s důrazem na vhodnou volbu květin a doplňků Praktické předvedení
c Provést kalkulaci použitého materiálu a stanovit výslednou cenu výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a charakterizovat optimální rostlinný a doplňkový floristický materiál vzhledem k zadaným podmínkám exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést dekoraci prostoru před rodinným domem k významné floristické příležitosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba dílčích částí reprezentačního floristického projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit optimální sortiment rostlin pro aranžování interiéru v daných podmínkách Praktické předvedení
b Navrhnout a provést základní přízdobu části společenského prostoru s využitím rostlin pěstovaných v nádobách v rámci určeného konceptu Praktické předvedení
c Sesadit rostliny včetně ošetření po výsadbě a popsat další pěstování rostlin v nádobách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících floristicko aranžérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví firmy Ústní ověření
c Navrhnout a vysvětlit systém motivačního odměňování podřízených pracovníků ve floristické firmě Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit právní předpisy týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků ve firmě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
f Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Určování a posuzování využitelnosti rostlinného a pomocného materiálu je v kritériu a) předpokládán sortiment v rozsahu 200 až 300 položek. Předmětem určování a posuzování budou pouze níže uvedené rody rostlin (viz seznam) a jen z těchto rodů bude vybrán počet 80 kusů položek. Jednotlivé druhy je nutné správně determinovat při uvedení odpovídajícího rodového i druhového názvu. Některé rody mohou zahrnovat dva či více používaných druhů. Zbylých 20 položek do celkového počtu 100 kusů tvoří pomocný technický a dekorační materiál. Za úspěšné splnění determinace se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i pomocného materiálu z celkového počtu 100 položek.

 

1.ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Vanda, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Agapanthus, Asclepias, Aster, Astilbe, Astrantia,

Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Eupatorium, Forsythia, Gypsophilla, Helleborus, Hydrangea, Dendranthema, Kniphofia, Leucanthemum, Leucodendron, Leucospermum, Liatris, Lychnis, Lysimachia, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa, Trachelium, Trollius

1.2.1.Cibuloviny – Eucharis, Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa,

1.2.2.Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Ixia, Iris, Polianthes, Sandersonia,

1.3.Letničky – Amaranthus, Ammi, Antirrhinum, Bupleurum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Eustoma, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia

1.4.Dvouletky – Myosotis, Viola

2.HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Ceropegia, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Howea, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Scirpus, Schefflera, Soleirolia, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Dendranthema, Erica, Exacum, Gardenia, Hoya, Hydrangea, Kalanchoe, Nertera, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Stephanotis, Vriesea

3.DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy- Aralia, Arachnoides, Aspidistra, Cocos, Chamaedorea, Galax, Hedera, Livistona, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Fagus, Gaultheria, Genista, Ilex, Mahonia, Quercus, Ruscus, Salix, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Callicarpa, Clematis, Cucurbita, Hypericum, Piper

4.SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Gomphrena, Lavandula, Limonium, Lonas, Linum, Lufa, Lunaria, Nigella, Nicandra, Papaver, Physalis, Salvia, Tanacetum

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

1.POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

2.POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gel, mechy, přírodní vlákna

 

U kompetence Aranžování výlohy květinového studia v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici prostor minimálně 4 x 2 metry. Zkoušející zvolí téma floristické příležitosti tak, aby se neshodovalo s výběrem témat u kompetence Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma.

 

V kompetenci Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma v kritériu a) uchazeč navrhne materiál pro tři různá cenová maxima ze zboží, které bude mít k dispozici. Tématem netradiční vazby může být např. Halloween, svátek sv. Valentýna, Svátek matek, Silvestr, narození dítěte, tenisový turnaj apod. V kritériu b) z vybraného materiálu zhotoví aranžmá k dané příležitosti, popíše použitý materiál a uvede důvody jeho výběru.

 

V kompetenci Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici venkovní prostor minimálně 4 x 2 m. Tento prostor může být kombinován se zpevněnou plochou, posezením, vstupem do domu, pergolou, atriem apod. Uchazeč obdrží téma významné floristické události - narození dítěte, rodinná oslava k různým příležitostem apod., a podmínky daného prostoru. Těmito podmínkami mohou být tvar prostoru, světelné podmínky prostoru nebo teplotní výkyvy. V kritériu b) podle zadání zhotoví návrh dekorace prostoru a následně provede i praktickou ukázku dekorace tohoto prostoru z dostupného materiálu.

 

V kompetenci Tvorba dílčích částí reprezentačního floristického projektu v kritériu a) uchazeči bude definován prostor velikosti minimálně 4 x 2 m, na základě kterého zvolí vhodný sortiment rostlin s přihlédnutím k daným podmínkám prostoru. V kritériu b) uchazeč navrhne a provede aranžmá společenského prostoru s použitím rostlin uplatnitelných v mobilní zeleni. Při zkoušce bude kladen důraz i na vhodnou velikost a principy kombinace zvolených rostlin. V kritériu c) uchazeč obdrží jednu nádobu, kterou osází vybranými rostlinami a zaměří se na popis dalšího pěstování rostlin v nádobách.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech ve floristice nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Autorizovaná osoby dále doloží svou účast v období posledních pěti let před podáním žádosti o autorizaci alespoň jedenkrát v celostátní nebo mezinárodní floristické soutěži v roli účastníka nebo člena poroty. Tato zkušenost je nezbytná ke sledování současných trendů v tomto velice dynamicky se rozvíjejícím oboru.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vybavení floristického pracoviště - pracovní stoly, pulty, nádoby, zrcadla, pokladna, výlevka, přívod vody
  • Vybavení technologickými celky - sklad floristického materiálu, klimatizovaná místnost případně box pro uskladnění květin, prostor pro expedici květin a výrobků
  • Sortiment živých hrnkových a řezaných květin včetně zeleně, sušeného rostlinného materiálu, neflorálních doplňků a pomocného materiálu k vazbě květin v rozsahu 200 až 300 položek
  • Elektrické lepící pistole, spreje s látkami k ošetření rostlin, nůžky, zahradnické nůžky, nože, sešívačka, podložka pod věnec, cívkový drát, sekaný drát, dekorační materiály, svíčky, držáky pro kytice, lepidlo na živé květy, sprej na prodloužení trvanlivosti, stuhy, lýko, aranžovací hmota, držák na svatební kytici, nádoby na aranžování, nádoby pro živé rostliny a zhotovené výrobky, náboje k lepicí pistoli, svíčka, vata, začišťovací páska, lepicí páska, štípací kleště, kladívko, pilka, hřebíky, špendlík, špendlík s okrasnou hlavou, nádoby na sesazování, substrát, sázecí lopatka, konev, lopata, úklidové nářadí, kalkulačka, ceníky rostlin, florálních a neflorálních materiálů, dekorační látky pro kytice, pomocné výrobky ze skla, keramiky, králičí pletivo, stojany pro uchycení aranžmá

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 15 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Asociace zahradnických společenstev

Ing. Jana Hrstková – květinová prodejna

Fa Kvítko Ostrava

Střední zahradnická a technická škola Litomyšl

Střední zahradnická škola Ostrava