Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace a řízení floristického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy floristických obchodních jednotek Písemné ověření
b Popsat a ukázat prodejní, skladové a pomocné prostory vybrané floristické provozovny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat organizaci a řízení prací ve floristické provozovně Písemné ověření
d Stanovit pravidla k oceňování floristických výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vybavení květinového studia a vazárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nezbytný sortiment floristické provozovny Písemné ověření
b Popsat ergonomii floristické obchodní jednotky Písemné ověření
c Charakterizovat jednotlivé komponenty a navrhnout technické vybavení vybrané floristické obchodní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování a posuzování využitelnosti rostlinného i pomocného materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat sortiment rostlinného a pomocného materiálu v rozsahu 100 položek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout možnosti uplatnění 3 určených položek s důrazem na trvanlivost živých rostlin Praktické předvedení
c Popsat 3 příklady nevhodného kombinování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika pokročilých technik, stylů a estetických zákonitostí při aranžování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat přípravné a hlavní techniky používané při aranžování rostlin Ústní ověření
b Uvést základní floristické styly Ústní ověření
c Popsat uplatnění estetických zákonitostí při aranžování rostlin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování výlohy květinového studia

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést dekoraci výlohy k významné příležitosti Praktické předvedení
b Provést kalkulaci nákladů na rostlinný a pomocný floristický materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba svatební vazby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé okruhy svatební floristiky a popsat v nich používané typy aranžmá Ústní ověření
b Zpracovat grafický návrh 3 druhů kytic pro nevěstu, popsat zhotovené návrhy a zdůvodnit výběr rostlinného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit jednu svatební kytici dle zpracovaného návrhu Praktické předvedení
d Provést kalkulaci použitého materiálu a stanovit výslednou cenu výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vybrat vhodný materiál pro tři různá cenová maxima u zadané objednávky na netradiční téma Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá z vybraného rostlinného, technického a dekoračního materiálu pro danou příležitost s důrazem na vhodnou volbu květin a doplňků Praktické předvedení
c Provést kalkulaci použitého materiálu a stanovit výslednou cenu výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a charakterizovat optimální rostlinný a doplňkový floristický materiál vzhledem k zadaným podmínkám exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést dekoraci prostoru před rodinným domem k významné události Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Používání nádobových rostlin v interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit optimální sortiment rostlin pro aranžování interiéru v daných podmínkách Praktické předvedení
b Navrhnout a provést základní přízdobu části společenského prostoru s využitím rostlin pěstovaných v nádobách v rámci určeného konceptu Praktické předvedení
c Sesadit rostliny včetně ošetření po výsadbě a popsat jejich další pěstování v nádobách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících floristicko aranžérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví firmy Ústní ověření
c Navrhnout a vysvětlit systém motivačního odměňování pracovníků ve floristické obchodní jednotce Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit právní předpisy týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování ve firmě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
f Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/florista).

U kompetence Určování a posuzování využitelnosti rostlinného a pomocného materiálu je v kritériu a) předpokládán sortiment v rozsahu 200 až 300 položek. Předmětem určování a posuzování budou pouze níže uvedené rody rostlin (viz seznam) a jen z těchto rodů bude vybrán počet 80 kusů položek. Jednotlivé druhy je nutné správně determinovat při uvedení odpovídajícího rodového i druhového názvu. Některé rody mohou zahrnovat dva či více používaných druhů. Zbylých 20 položek do celkového počtu 100 kusů tvoří pomocný technický a dekorační materiál. Za úspěšné splnění determinace se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i položek pomocného materiálu z celkového počtu 100 položek. Při zkoušce je třeba uvádět rodový i druhový odborný (latinský) název rostliny.

 

1. ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Vanda, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Agapanthus, Asclepias, Aster, Astilbe, Astrantia,

Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Eupatorium, Forsythia, Gypsophilla, Helleborus, Hydrangea, Dendranthema, Kniphofia, Leucanthemum, Leucodendron, Leucospermum, Liatris, Lychnis, Lysimachia, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa, Trachelium, Trollius

1.2.1. Cibuloviny – Eucharis, Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa

1.2.2. Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Ixia, Iris, Polianthes, Sandersonia

1.3. Letničky – Amaranthus, Ammi, Antirrhinum, Bupleurum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Eustoma, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia, Senecio cineraria

1.4. Dvouletky – Myosotis, Viola, Bellis

2. HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Ceropegia, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Howea, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Scirpus, Schefflera, Soleirolia, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Dendranthema, Erica, Exacum, Gardenia, Hoya, Hydrangea, Kalanchoe, Nertera, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Stephanotis, Vriesea

3. DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy- Aralia, Arachnoides, Aspidistra, Cocos, Chamaedorea, Galax, Hedera, Livistona, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Fagus, Gaultheria, Genista, Ilex, Mahonia, Quercus, Ruscus, Salix, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Callicarpa, Clematis, Cucurbita, Hypericum, Piper

4. SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Gomphrena, Lavandula, Limonium, Lonas, Linum, Lufa, Lunaria, Nigella, Nicandra, Papaver, Physalis, Salvia, Tanacetum

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL (a výrobky z něho) – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gelová perla, mechy, přírodní vlákna

 

U kompetence Aranžování výlohy květinového studia v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici prostor minimálně 3 x 2 metry. Zkoušející zvolí téma floristické příležitosti tak, aby se neshodovalo s výběrem témat u kompetence Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma.

 

V kompetenci Aranžmá vazačského výrobku na netradiční téma v kritériu a) uchazeč navrhne materiál pro tři různá cenová maxima ze zboží, které bude mít k dispozici. Tématem netradiční vazby může být např. Halloween, svátek sv. Valentýna, Svátek matek, Silvestr, narození dítěte, tenisový turnaj apod. V kritériu b) z vybraného materiálu zhotoví aranžmá k dané příležitosti, popíše použitý materiál a uvede důvody jeho výběru.

 

V kompetenci Aranžování exteriéru s důrazem na volbu materiálu v kritériu a) uchazeč bude mít k dispozici venkovní prostor minimálně 4 x 2 m. Tento prostor může být kombinován se zpevněnou plochou, posezením, vstupem do domu, pergolou, atriem apod. Uchazeč obdrží téma významné floristické události - narození dítěte, rodinná oslava k různým příležitostem apod., a podmínky daného prostoru. Těmito podmínkami mohou být tvar prostoru, světelné podmínky prostoru nebo teplotní výkyvy. V kritériu b) podle zadání zhotoví návrh dekorace prostoru a následně provede i praktickou ukázku dekorace tohoto prostoru z dostupného materiálu.

 

V kompetenci Používání nádobových rostlin v interiéru v kritériu a) uchazeči bude definován prostor velikosti minimálně 4 x 2 m, na základě kterého zvolí vhodný sortiment rostlin s přihlédnutím k daným podmínkám prostoru. V kritériu b) uchazeč navrhne a provede aranžmá společenského prostoru s použitím rostlin uplatnitelných v mobilní zeleni. Při zkoušce bude kladen důraz i na vhodnou velikost a principy kombinace zvolených rostlin. V kritériu c) uchazeč obdrží jednu nádobu, kterou osází vybranými rostlinami a zaměří se na popis dalšího pěstování rostlin v nádobách.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zahradnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

  5. Profesní kvalifikace 41-125-M Florista aranžér / floristka aranžérka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vybavení floristického pracoviště - pracovní stoly, pulty, nádoby, zrcadla, pokladna, výlevka, přívod vody;

  • Vybavení technologickými celky - sklad floristického materiálu, klimatizovaná místnost případně box pro uskladnění květin, prostor pro expedici květin a výrobků;

  • Sortiment živých hrnkových a řezaných květin včetně zeleně, sušeného rostlinného materiálu, neflorálních doplňků a pomocného materiálu k vazbě květin v rozsahu 200 až 300 položek;

  • Elektrické lepicí pistole, spreje s látkami k ošetření rostlin, nůžky, zahradnické nůžky, nože, sešívačka, podložka pod věnec, cívkový drát, sekaný drát, dekorační materiály, svíčky, držáky pro kytice, lepidlo na živé květy, sprej nebo roztok na prodloužení trvanlivosti rostlinného materiálu, stuhy, lýko, aranžovací hmota, držák na svatební kytici, nádoby na aranžování, nádoby pro živé rostliny a zhotovené výrobky, náboje k lepicí pistoli, svíčky, vata, začišťovací páska, lepicí páska, štípací kleště, kladívko, pilka, hřebíky, špendlíky, špendlíky s okrasnou hlavou, nádoby na sesazování, substrát, sázecí lopatka, konev, lopata, úklidové nářadí, kalkulačka, ceníky rostlin a florálních a neflorálních materiálů, dekorační látky pro kytice, pomocné výrobky ze skla, keramiky, králičí pletivo, stojany pro uchycení aranžmá, folie, balicí papír.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 15 až 19 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 210 minut. Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Svaz květinářů a floristů České republiky

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace