Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 16.7.2025
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 16.7.2025.
Kvalifikační úroveň: 6

Autorizované osoby

Název Okres
Akademie profesního vzdělávání, s.r.o. Uherské Hradiště
IVPP s.r.o. Liberec
MARLIN, s.r.o. Uherské Hradiště
Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Počítačová služba s.r.o. Olomouc