Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Textilní technik (kód:31-99-M/06) souvisí s profesní kvalifikací Technolog technických textilií (kód:31-063-M).
Do úplné profesní kvalifikace Textilní technik (kód:31-99-M/06) je integrovaná profesní kvalifikace Operátor textilní výroby (kód:31-054-M).

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Textilnictví (31-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Textilní technik desinatér 31-062-M 4
Textilní technik dispečer 31-055-M 4
Textilní technik kvality 31-061-M 4
Textilní technik mistr 31-059-M 4
Textilní technik technolog 31-060-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Textilní technik (31-99-M/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Textilní technik desinatér 31-062-M 4
Textilní technik dispečer 31-055-M 4
Textilní technik kvality 31-061-M 4
Textilní technik mistr 31-059-M 4
Textilní technik technolog 31-060-M 4