Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Lesní mechanizátor (41-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dopravce dříví 41-083-H 3
Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H 3
Těžař dříví motomanuální 41-090-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Doprava dříví 41-024-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Těžební činnost 41-023-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pěstební mechanizátor (41-99-H/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3
Údržba lesních cest 41-025-H 3
Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
24.10.2014 14.3.2020 24.10.2014