Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro stanovenou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit nový model galanterního výrobku podle zadaných kritérií provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit dvě odlišné varianty nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z předem definovaného materiálu pomocí počítačových programů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu předloženého vzorku galanterního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční síť stélky obuvi podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technický návrh kožedělného výrobku podle zadaných požadavků zákazníka formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Založit technickou a technologickou dokumentaci pro navržený kožedělný výrobek Praktické předvedení
c Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní galanterní výrobek s využitím dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit konstrukční síť pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
c Zhotovit podle vypracované konstrukční sítě šablony pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení
d Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobu obuvi a galanterního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických a galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit návrh šablon pro výrobu obuvnických a galanterních výrobků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné materiálové provedení jednotlivých dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na PC vzorové dokumentace pro určený úsek výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro stanovenou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zhotovování modelů kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorovou konstrukční síť pro zadaný vzor obuvi Praktické předvedení
b Zhotovit šablony pro zadaný vzor galanterního výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky uvedenými v technických normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

Vstupním požadavkem pro tuto kvalifikaci je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické nebo kožedělné výroby.

 

U odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium d), a Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků a obuvi podle typizovaných postupů, kritérium a), zadá autorizovaná osoba počet vzorků materiálů podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. Autorizovaná osoba určí u kompetence Konstrukce vzorů méně náročných galanterních výrobků a obuvi, kritérium c), vhodné materiály pro výrobu obuvi a galanterního výrobku.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetence Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků a obuvi podle požadavků zákazníka, kritérium a).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu obuvnické nebo kožedělné výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.