Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik pro recyklaci
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro recyklace (28-99-M/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Technolog pro recyklaci odpadových pneumatik a pryží 28-074-M 4
Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 28-073-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi