Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Projektová příprava pro elektronické publikování a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup zhotovení multimediální prezentace dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného multimediálního projektu v příslušných grafických programech podle zadání Praktické předvedení
c Navrhnout výběr a rozsah textových, obrazových, případně dalších datových podkladů pro navržené řešení multimediální prezentace dle zadání a popisu zakázky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní kontrola obrazových podkladů pro elektronické publikování a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít datové obrazové podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace dle zadání Praktické předvedení
b Převzít a zpracovat fyzické obrazové podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace dle zadání Praktické předvedení
c Provést kontrolu obrazových podkladů pro grafické zpracování multimediální prezentace dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní úpravy digitálních obrazových podkladů pro elektronické publikování pomocí aplikačních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a upravit grafické prvky v aplikačním programu pro zpracování vektorového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky elektronického publikování dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v aplikačním programu pro zpracování bitmapového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky elektronického publikování dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Integrace prvků informační struktury multimediální prezentace podle technologických nároků elektronického publikování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném aplikačním programu zrcadlo (layout) pro zpracování multimediální prezentace a kompletaci textových a obrazových prvků podle typografických pravidel uplatňujících se při zpracování multimediálních programů v souladu s technologickými požadavky elektronického publikování dle zadání Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu multimediální prezentace textové a obrazové prvky v souladu s parametry pro elektronické publikování dle zadání Praktické předvedení
c Implementovat další prvky informačního a audiovizuálního obsahu v příslušném aplikačním programu podle požadavků kladených na elektronické publikování a dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Správa dat a archivace multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Exportovat data zpracované multimediální prezentace do vhodného datového formátu dle zadání Praktické předvedení
b Archivovat zpracovanou multimediální prezentaci v datových formátech vhodných pro elektronické publikování na záznamové médium dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Přenést datové soubory multimediální prezentace na místo umožňující správu dat vzdáleným přístupem Praktické předvedení
d Navrhnout způsob dokumentace souborů archivovaných dat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Elektronické publikování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Publikovat multimediální prezentaci na lokálním webovém serveru dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit dané kritérium.
4

Projednávání a zpracování zásadních změn grafického a technologického řešení multimediální prezentace se zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prezentaci grafického zpracování multimediální prezentace podle grafického manuálu nebo jiných referenčních podkladů dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Definovat při prezentaci nároky na technické a programové vybavení, případně další parametry a organizaci správy multimediálních souborů dle zadání Ústní ověření
c Provést změny v grafickém a technologickém řešení multimediální prezentace v průběhu komunikace se zadavatelem a dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována a to s ohledem na 2. stupeň zátěže, dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Před zahájením zkoušky musí uchazeč doložit, že absolvoval střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Reprodukční grafik, nebo že získal PK Operátor DTP, nebo že absolvoval minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání v oblasti grafické výroby.

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality v oblasti elektronického publikování, případně v oblasti předtiskové přípravy, např.:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou práci v souladu s pravidly počítačového zpracování multimediálních souborů a elektronického publikování.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů spojených s prací na počítači.

 

Autorizovaná osoba připraví pro uchazeče minimálně 3 zadání obsahujících soubor podkladů pro zpracování zadaného multimediálního projektu. Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje jedno z předložených zadání. Uchazeč nemá během zkoušky přístup na veřejnou síť (Internet).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Střední škola grafická Brno, Šmahova 110

Zaraguza CZ, s. r. o.