Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách - základní a ostatní služby Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v příslušných provozních předpisech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
b Třídit ručně balíkové zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení
c Popsat druhy svazků, uzávěrů a závěrů a způsob vytváření, výpravy a vykartování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy nebo poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních pravidlech III Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém zpracování listovních zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
c Popsat systém zpracování balíkových zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
d Popsat systém zpracování denního tisku v poštovní přepravě Ústní ověření
e Popsat zásady organizace poštovních kursů sběrného přepravního uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha mechanizační techniky při třídění zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
c Popsat parametry a podmínky pro strojně zpracovatelné listovní a balíkové zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Elektronické sledování objemu zpracovaného poštovního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při evidenci jednotlivých druhů zásilek v evidenčním a vyhodnocovacím softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat využití dat získaných z evidenčního a vyhodnocovacího softwaru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování elektronické evidence zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby evidence jednotlivých druhů zásilek v SW evidenci - rozdělení technologických úrovní Ústní ověření
b Popsat praktické využití systému + význam pro zákazníky pošt Ústní ověření
c Provést evidenci zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu a sehrání dat do SW evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření přepravních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby vykazování jednotlivých druhů poštovních zásilek v přepravních dokladech Ústní ověření
b Vytvořit přepravní doklad v aplikaci pro elektronické sledování zásilek Praktické předvedení
c Vytvořit ručně vedený přepravní doklad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních listovních zásilek a 5 fiktivních balíkových zásilek, reprezentujících všechny kategorie a technologické úrovně.

V rámci kompetence Ruční zpracování listovních a balíkových zásilek je nutné pro praktické ověření dovednosti vytvořit 1 svazek listovních zásilek, 1 listovní uzávěr, 1 uzávěr II. technologické úrovně a 1 uzávěr I. technologické úrovně včetně správného přiřazení zásilek do jednotlivých uzávěrů, použití příslušného označení svazku a uzávěrů a způsobu jejich uzávěry.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb, Praha