Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést hnojení a přihnojení průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předpěstování zeleninové sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsev zeleniny do truhlíku, pařeniště, na výsevní záhon Praktické předvedení
b Přepichovat a hrnkovat rostliny z výsevů Praktické předvedení
c Popsat předpěstování zeleninové sadby (např. raného salátu, rajčat, papriky atd.) Ústní ověření
d Ošetřit zeleninovou sadbu a připravit ji na výsadbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Nahrnout porost plodové zeleniny, popř. brambor Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba a ošetřování zeleniny během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup při ruční výsadbě zeleninové sadby v polních podmínkách i krytých prostorách Ústní ověření
b Vysadit hrnkovanou, popř. přepichovanou sadbu zeleniny Praktické předvedení
c Ošetřit vysázenou zeleninu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik zeleniny proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Vyjmenovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice zeleniny a její úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sklidit vybraný druh zeleniny v optimálním termínu Praktické předvedení
b Třídit sklizenou zeleninu a připravit ji k expedici nebo skladování Praktické předvedení
c Upravit jednotlivé druhy zeleniny pro prodej Praktické předvedení
d Zabalit jednotlivé druhy zeleniny podle požadavků trhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky