Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hnojení zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojovat průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Slovní vyjádření
Uvedená kritéria je třeba splnit.
3

Výsevy zelenin a předpěstování sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsev zeleniny do truhlíku, pařeniště, na výsevní záhon Praktické předvedení
b Prokázat znalosti technologického postupu přímého výsevu zeleniny Slovní vyjádření
c Přepichovat a hrnkovat rostliny z výsevů Praktické předvedení
d Předpěstovat zeleninovou sadbu (např. raného salátu, rajčat, papriky atd.) Slovní vyjádření
e Ošetřit zeleninovou sadbu a připravit ji na výsadbu Praktické předvedení
Stačí splnit tři kritéria.
3

Kultivační práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět základní kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Nahrnout porost plodové zeleniny, popř. brambor Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba a ošetřování zeleniny během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti technologického postupu při ruční výsadbě zeleninové sadby v polních podmínkách i krytých prostorách Slovní vyjádření
b Vysadit hrnkovanou, popř. přepichovanou sadbu zeleniny Praktické předvedení
c Ošetřit vysázenou zeleninu Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Slovní vyjádření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik zeleniny proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice zeleniny a její úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Technologicky optimálně sklidit zeleninu v závislosti na druhu a termínu pěstování Slovní vyjádření
b Třídit sklizenou zeleninu a připravit ji k expedici nebo skladování Praktické předvedení
c Upravit jednotlivé druhy zeleniny pro prodej Praktické předvedení
d Balit jednotlivé druhy zeleniny podle požadavků trhu Slovní vyjádření
Stačí splnit tři kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této dílčí kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti. Z tohoto důvodu, ale také s přihlédnutím k výrobnímu zaměření a vybavení ověřovacího pracoviště, není nutné ve všech případech splnit všechna kritéria – mnohde je odpovídající i slovní vyjádření

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli