Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Education, Youth and Sports
Group of fields: Physical Education and Sport
Occupation: Lifeguard specialist
Validity of standard: From 21/10/2022
Qualification level: 4

Qualification Standard

Vocational competence Level

Management and coordination of rescuing a drowning person

4

Management and coordination of the basic first aid in respect to the needs of lifeguard specialists

5

Management and control of preventative safety and health of the swimming facility clients

4

Management and coordination of the supervision over the operation of swimming pools, swimming baths and aqua parks

4

Operation control and cleaning of the swimming facility in respect for the needs of lifeguards

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for personal services. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (UK, FTVS)

Služby města Jihlava

Zbyněk Kovářů (OSVČ)

Jaromír Laštovka (OSVČ)