Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Agriculture
Skupina oborů: Construction, Geodesy and Carthography
Povolání: Water management technician (weir and dam operator)
Platnost standardu: From 19/6/2020
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Knowledge and comprehension of the legislation related to waterworks and water management

4

Knowledge and comprehension of the technical and operational documentation of waterworks and systems thereof

4

Knowledge and comprehension of the technical and safety supervision of waterworks

4

Performance of obligations of waterworks owner under the Water Act

4

Expeditious solutions of situations, such as breakdowns, accidents and floods, and solving other extraordinary events in waterworks

4

Measurement of water quantity and quality in watercourses and water reservoirs, including monitoring of flood situations

4

Dealing with administrative bodies and users of water reservoirs and weir basins

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Forestry & Water Management and Environment. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Povodí Vltavy, státní podnik

Svaz vodního hospodářství ČR

Povodí Ohře, státní podnik

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto