Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v symbolice smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit symboliku barev, rostlinného materiálu, čísel a neflorálních doplňků Ústní ověření
b Objasnit vliv věku, osobnosti zemřelého a jeho poslední vůle na smuteční aranžmá Ústní ověření
c Vysvětlit vliv konkrétního typu rakve, urny, prostoru pro obřad, hrobu, průběhu obřadu, pietního aktu či ročního období na smuteční aranžmá Ústní ověření
d Popsat vliv náboženství a lidových obyčejů na smuteční aranžmá Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování základních estetických zákonitostí a stylů smuteční floristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní tvary a proporce smutečních dekorací, jejich vnitřní uspořádání a barevnost Ústní ověření
b Popsat základní sortiment řezaných a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Ústní ověření
c Vyjmenovat formy a styly smutečních dekorací a popsat účel jejich použití Ústní ověření
d Popsat techniku zhotovení smutečních dekorací a požadavky na jakost použitého rostlinného materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhů smutečního aranžmá

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejčastější požadavky pozůstalých na smuteční výzdobu Ústní ověření
b Uvést vhodnost a rizika výběru určitého prostředí (např. vliv přírodních podmínek) Ústní ověření
c Nakreslit a popsat návrh aranžmá uzavřené rakve a katafalku v obřadní síni Praktické předvedení a ústní ověření
d Nakreslit a popsat návrh výsadby hrobu, včetně dřevin a zdůvodnit jej Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování smutečních dekorací, věnců, kytic a smuteční výsadby v nádobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit smuteční věnec ke smutečnímu obřadu nebo samostatnému položení na hrob Praktické předvedení
b Zhotovit girlandu, feston nebo věneček tradiční floristickou technikou a připevnit ji na rakev nebo urnu Praktické předvedení
c Zhotovit smuteční vypichované aranžmá z řezaných květin Praktické předvedení
d Zhotovit vypichovanou kytici na položení z řezaných květin Praktické předvedení
e Zhotovit vhodně dekorovaný latinský kříž lepením pro dušičkovou floristiku Praktické předvedení
f Zhotovit květinové srdce, polštář nebo kouli plynule klenutého profilu jako smuteční dar Praktické předvedení
g Zhotovit jednostrannou volně vázanou kytici na položení Praktické předvedení
h Zhotovit sezónní smuteční výsadbu z více druhů rostlinného materiálu v nádobě (event. v nádobách) v exteriéru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování rakve a zdobení uren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit symetrickou květinovou ozdobu formálně lineárního stylu na zavřenou rakev dle osobnosti zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit asymetrickou květinovou ozdobu dekorativního stylu do otevřené rakve určené pro výstav s tělem zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit asymetrickou ozdobu vegetativního stylu na urnu, umístit ji v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá příslušného prostoru ze smutečních dekorací Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá auta k obřadnímu převozu zemřelého Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá katafalku Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá výklenku kolumbária nebo památníku pro pietní akty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných květin a výrobků z nich Ústní ověření
b Popsat technologický postup skladování sušených květin a dekoračního materiálu a výrobků z nich Ústní ověření
c Připravit hotové výrobky k přepravě a ke skladování Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsoby prodloužení trvanlivosti řezané květiny a hotového výrobku a popsat metody prodlužování trvanlivosti u ostatních druhů květin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším. Ze zhotovených výrobků během zkoušky bude realizována kompetence Aranžování prostorů a věcí pro pohřební nebo vzpomínkové obřady.

Při hodnocení průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba přihlížet také k vhodné úpravě zevnějšku smutečního aranžéra.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jiří Haman, Vazbykvětin, s. r. o.

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Magistrát města Jihlavy

Tobit, o. s.