26.08.2014

V průběhu letních měsíců se uskutečnila tři pracovní setkání zástupců Autorizovaných osob, a to z oblasti osobních a ostatních služeb, z odvětví strojírenství a hutnictví a také s představiteli oboru elektro a servisních pracovníků.

Cílem všech setkání byla výměna zkušeností a zjištění potřeb Autorizovaných osob. Konkrétně se diskutovalo, jak se o možnosti stát se Autorizovanou osobou dozvěděli, jak vnímají celý proces autorizace a míru administrativní zátěže. Dále pak, jaký je zájem o zkoušky z profesních kvalifikací, a co by případně napomohlo ke zvýšení zájmu o ně. V neposlední řadě byla hodnocena spolupráce s firmami a Úřadem práce ČR.

Během září proběhnou další setkání se zástupci Autorizovaných osob. Všechna jednání se uskuteční v prostorách Hospodářské komory ČR, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 – Vysočany

16. 9. 2014   od 10 – 12:00h. (zemědělství a potravinářství)

17. 9. 2014   od 10 – 12:00h. (řemesla a dřevozpracující průmysl)

17. 9. 2014   od 13 – 15:00h. (personalistika, management a administrativa)

18. 9. 2014   od 10 – 12:00h. (oblast tradičních služeb a živností a nově vznikajících profesí)

18. 9. 2014   od 13 – 15:00h. (obchod a logistika)


Kontakt: Mgr. Petra Soukupová, soukupova@komora.cz, tel.: 266 721 553