Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, elektrotechnických normách, normách z oblasti technických zdravotních prostředků a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách z oblasti elektrotechniky, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
b Orientovat se v normách z oblasti technických zdravotních prostředků, používat normy při práci s konkrétní zdravotnickou technikou či zařízením Praktické předvedení
c Orientovat se v ekodesignových postupech při údržbě zdravotnické techniky, způsobech optimalizace životnosti a likvidace zdravotnického zařízení; z manuálu zjistit, jak provozovat příslušné zdravotnické zařízení s ohledem na spotřebu energie, hluk, záření, elektromagnetické pole a jak zařízení po skončení životnosti zařízení zlikvidovat Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Orientovat se v technické dokumentaci či manuálu k zdravotnickému přístroji či zařízení, která umožňuje zařízení měřit, kontrolovat a opravovat Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce na elektrických zařízeních Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování provozuschopnosti zdravotnické techniky, kontrola a zabezpečení činnosti související s jejím provozem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demonstrovat znalost obsluhy a princip funkčnosti na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení. Lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
b Ověřit správnou funkčnost zařízení a provést požadovanou údržbu. Lze využít manuál k zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Školení obsluhy zdravotnických přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Školit obsluhu zdravotnického přístroje či zařízení, uvést ho do chodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Obsluhovat zdravotnické zařízení, vysvětlit indikace stavů, chyb Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Ukončit práci se zdravotnickým přístrojem či zařízením a jeho údržba Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Diagnostika závad zdravotnické techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat uměle vytvořené problémy či závady na vybraném zdravotnickém přístroji či zařízení Praktické předvedení
b Navrhnout řešení diagnostikovaných závad Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Odstranit diagnostikované závady Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Provést zápis o závadě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny v definovaných bodech zdravotnického přístroje či zařízení Praktické předvedení
b Vyhodnotit naměřené hodnoty v definovaných bodech, konfrontovat hodnoty s manuálem zdravotnického přístroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč demonstruje svoje znalosti či schopnosti na konkrétním zdravotnickém přístroji či zařízení. Autorizovaná osoba nasimuluje na konkrétním přístroji či zdravotnickém zařízení nejméně dvě závady. Uchazeč se seznámí s konkrétním typem přístroje či zdravotnického zařízení a během zkoušky má tento manuál k dispozici. Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Siemens