Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký pozlacovač
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, volba postupu práce, způsobu zpracování a materiálů pro pozlacování uměleckořemeslných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci dané pozlacovačské práce Ústní ověření
b Stanovit technologický postup a způsob zpracování konkrétní pozlacovačské práce Ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje a pomůcky pro konkrétní pozlacovačskou práci Praktické předvedení
d Realizovat pozlacovačskou práci podle stanovené dokumentace a technologického postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava podkladů ploch pro zlacení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy, použití materiálů a nářadí k přípravě podkladů pro polimentové a olejové zlacení Ústní ověření
b Provést úpravu podkladů pro polimentové a olejové zlacení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zlacení na lesk a na mat předmětů ze dřeva, kovu, kamene, sádry a plastických hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit poliment a nanést na křídový podklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit zlatou nebo stříbrnou fólii Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyleštit předmět achátem a provést pokostování v závislosti na zlaceném předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést matové zlacení konkrétního předmětu technikou zlacení na poliment včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést matové zlacení konkrétního předmětu technikou zlacení na olej včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy zlacených dekorativních a uměleckých předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup bronzování na lesk a na mat Ústní ověření
b Vysvětlit postup povrchové úpravy lazurováním a pokostováním Ústní ověření
c Nanést izolační nátěry a fixáže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení předmětů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zlacení předmětu metálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zlacení předmětu hliníkovou fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zlacení práškovými barevnými bronzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování zlacených předmětů a použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při patinování zlaceného předmětu Ústní ověření
b Provést patinování zlaceného předmětu Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a určit potřebné materiály při vytváření tzv. malovaného mramoru, leštěné běli a imitace zlacení na lesk tzv. waschgold Ústní ověření
d Předvést techniku malovaného mramoru nebo leštěné běli nebo waschgoldu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška bude realizována na předmětu, na kterém se předem dohodnou autorizovaná osoba s uchazečem o zkoušku, např. kopie slohového svícnu, slohové vázy, rámu, konzole; rovněž se dohodnou na zajištění materiálu. Doba zkoušky je ovlivněna charakterem a velikostí předmětu, příp. i materiálem, ze kterého je předmět vyroben.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dokončení určené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení provedené práce je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a její estetické ztvárnění.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová

Rudolfinea, o. s.

Štěpán Skalický – OSVČ, umělecký pozlacovač a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9