Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení vzorového dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace, poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit interval a rozsah prohlídky podvozkových systémů na základě provozních podmínek vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky podvozku dle dokumentace výrobce vozidla se zaměřením na brzdovou soustavu, řízení, nápravy a odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v druzích a diagnostice rámů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy rámů Písemné ověření
b Orientovat se ve způsobech provádění diagnostiky rámů Písemné ověření
c Provést proměření rámu vozidla určeného autorizovanou osobou včetně vyhodnocení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v principu činnosti a provádění oprav brzdových systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy systémů a uspořádání brzdových soustav nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
b Popsat systém přípravy vzduchu pro pneumatické systémy nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla určeného autorizovanou osobou. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést opravu ovládacího systému brzd Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Orientovat se ve funkci systémů ABS, EBS, ESP, TC, jejich částech a specifických funkcích brzd u autobusů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a provádění oprav základních typů kolové brzdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uspořádání hlavních typů kolové brzdy, brzdových válců a pružinových válců nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
b Provést opravu kotoučové i bubnové kolové brzdy, včetně vymezování vůlí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v principu činnosti a provádění oprav systémů řízení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních druzích a uspořádání systémů řízení včetně vícenápravových Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v hydraulické části systémů řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku systému řízení vozidla určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést výměnu pracovního válce posilovače řízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci, principu činnosti a provádění oprav systémů odpružení a tlumení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy systémů odpružení a tlumení Písemné ověření
b Provést diagnostiku systému odpružení a tlumení vozidla určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést výměnu snímače polohy nápravy včetně provedení základního nastavení pneumatického odpružení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění diagnostiky a oprav jednotlivých typů náprav nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy náprav včetně jednotlivých prvků geometrie náprav Ústní ověření s písemnou přípravou
b Provést diagnostiku geometrie náprav Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést seřízení zadaných prvků geometrie náprav Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést demontáž a zpětnou montáž náboje kola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Závažná endokrinní onemocnění

Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

Nemoci cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažná psychosomatická onemocnění

Drogová závislost v anamnéze

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Závažná nervová onemocnění

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Raynaudův syndrom

Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažné poruchy vidění

Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provádění pravidelné údržby podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů b) - zaměření zejména na kontrolní úkony např. kvalita náplní

Orientace v uspořádání a provádění oprav základních typů kolové brzdy b) - včetně zvednutí vozidla a demontáže kola

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno