Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kurýr
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola a příprava jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou Ústní ověření
b Popsat přípravu jízdního kola, motocyklu a automobilu před jízdou Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zajišťování rozvozu občerstvení po pracovištích a drobných nákupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést předání občerstvení zákazníkovi na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést předání drobných nákupů zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob nakládání s doklady (účtenky, faktury apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat základní hygienické předpisy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rozvoz a sběr standardních a expresních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob sběru standardních zásilek Ústní ověření
b Vysvětlit způsob sběru expresních zásilek Ústní ověření
c Vysvětlit způsob rozvozu standardních zásilek Ústní ověření
d Vysvětlit způsob rozvozu expresních zásilek Ústní ověření
e Předvést způsob přijímání a předávání standardních zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést způsob přijímání a předávání expresních zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník odmítá zásilku přijmout Ústní ověření
h Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník není dosažitelný Ústní ověření
i Vysvětlit postup nakládání se zásilkou v případě, že zákazník zásilku reklamuje Ústní ověření
j Předvést práci s příslušnou dokumentací související s rozvozem a sběrem standardních a expresních zásilek dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příjem hotovostních a bezhotovostních plateb zákazníků za poskytnuté služby a zboží včetně vystavování příslušných dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít hotovost od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést způsob příjmu bezhotovostních plateb Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s platbou a vyplnit s ní souvisejícími doklady dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všecnna kritéria.
2

Jednání se zákazníkem při vyzvedávání a předávání zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci se zákazníkem při přejímání zásilky Praktické předvedení
b Předvést komunikaci se zákazníkem při předávání zásilky Praktické předvedení
c Předvést komunikaci se zákazníkem při reklamaci zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v předpisech a podmínkách pro doručování zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy a podmínky pro doručování zásilek Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování BOZP při kurýrní službě Ústní ověření
c Vysvětlit význam manipulačních, výstražných a bezpečnostních značek na zásilkách Ústní ověření
d Prokázat znalost manipulačních, výstražných a bezpečnostních značek na zásilkách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30605).

 

Metodické pokyny:

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 zádání modelových situací, která budou obsahovat různé úkoly z oblastí činnosti kurýra (v souladu s uvedenými kompetencemi a jednotlivými kritérii hodnocení), na kterých se budou postupně ověřovat jednotlivé kompetence.

Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje jedno zadání.

Při zkoušce je kladen důraz na praktické předvedení. Praktické předvedení probíhá simulováním konkrétních situací formou hraných scének.

Úkol je splněn, když uchazeč zvládne modelovou situaci dle předepsaného scénáře s definovaným výsledkem.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

Česká logistická asociace, o. p. s.