Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kovář a zámečník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Umělecký kovář a zámečník (82-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Umělecký zámečník 82-004-H 3
Umělecký kovář 82-003-H 3