Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební montážník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Stavební montážník (kód:36-99-H/08) je integrovaná profesní kvalifikace Stavební montážník (kód:36-058-H).