Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zušlechťovač kovů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojírenské práce (23-51-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kalič 23-061-H 3
Smaltér 23-067-H 3
Galvanizér 23-060-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zušlechťovač kovů (23-99-H/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kalič 23-061-H 3
Smaltér 23-067-H 3
Galvanizér 23-060-H 3