Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Písmák
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr druhů písma a způsobů jeho konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy písma a způsoby jeho konstrukce Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby psaní nápisů, řazení písma (rozpal) Ústní ověření
c Popsat druhy písma a vybrat způsob zhotovení sekáním, tryskáním, frézováním s ohledem na jeho použitelnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kopírování a kreslení písma a ornamentů na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozvržení písma podle zadání a velikosti plochy na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkopírovat písmo nebo ornamenty na kámen podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Nakreslit písmo nebo ornamenty na předlohu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční sekání písma do měkkých a tvrdých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nářadí pro sekání písma podle druhů materiálů Praktické předvedení
b Předvést sekání písma podle zadání do měkkých materiálů Praktické předvedení
c Předvést sekání písma podle zadání do tvrdých materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zhotovení písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení pro zhotovení písma Praktické předvedení
b Uložit a zafixovat kámen do pracovního prostoru strojního zařízení Praktické předvedení
c Zhotovit písmo podle zadání na strojním zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečná úprava písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiály a pomůcky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál pro barvení písma a vybarvit písmo Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad a provést vlastní zlacení plátkovým zlatem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení při zhotovení písma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro zhotovení písma podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení při zhotovení písma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

organizaci práce

volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

dodržování předepsaných technologických postupů

kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

samostatnost při rozhodování

ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha