Detail právnické autorizované osoby

Název právnické osoby: bfz o.p.s.
IČO: 27966119
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Sídlo: Provaznická 425/16, 35002 Cheb
Webová stránka: www.bfz.cz

Autorizovaní zástupci právnické osoby

  • PhDr. Vladimír Čermák
  • Mgr. Hana Bušková
  • Mgr. Marta Břehovská
  • Mgr. Stanislava Borejová

Telefony

Jméno nebo popis Telefon
centrála 355320250
centrála 355320282

Emaily

Jméno nebo popis E-mail
ředitel