Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v nábytkářském průmyslu , Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést nastavení jednoduchého balicího zařízení a jeho bezpečnostních prvků v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Předvést zabalení výrobku na jednoduchém balicím zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Opravy a čistění nábytkových dílců, nábytku a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na čistění a opravy nábytkových dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Stanovit technologický postup pro opravu a čistění nábytkových dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Předvést čistění hrany a plochy nábytkových dílců Praktické předvedení
d Předvést opravu laminovaných a lakovaných (MDF, dýhovaných, masivních) nábytkových dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Písemné nebo ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v procesu výroby nábytku Písemné nebo ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vybrat (zkontrolovat) a zabalit komponenty, kování, spojovací materiál, montážní návod a informace pro zákazníka dle balicích instrukcí a montážního návodu Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Zabalit výrobek a připravit ho k expedici Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií je třeba zohlednit, že se jedná o poslední operace v technologickém postupu výroby nábytku, tedy o operace, které dotvářejí a zajišťují hotový výrobek. Ověřování kritérií musí vést ke kontrole, opravě, čistění a balení dvou nábytkových dílců o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm, ohraněném minimálně ze tří stran a provedeným plošným frézováním (drážka, polodrážka, kolíkový spoj, průchozí otvor apod.) a jednoho nábytkářského výrobku (hotová skříňka o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm x 300 mm) včetně příslušných komponentů - kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– volba postupu práce, čistění a oprav laminovaných a lakovaných (dýhovaných, masivních) dílců

– práce s dodanou dokumentací (balicí instrukce, montážní návod)

– práce s nábytkovými dílci, jejich kontrola

– obsluha strojů a nástrojů potřebných k opravám a zabalení nábytkářských výrobků

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín