Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybář
Platnost standardu: Od 26.5.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Chov remontních a plemenných ryb, zajištění výtěru ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit exteriér remontní ryby Praktické předvedení
b Provést anestézii ryb před výtěrem Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit připravenost ryb k výtěru, třídit ryby podle pohlaví Praktické předvedení
d Demonstrovat citlivou manipulaci s generačními rybami Praktické předvedení
e Provést hormonální stimulaci ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odchov raných stádií plůdku a chov ryb do prodejní velikosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný postup pro převedení plůdku na vnější výživu Ústní ověření
b Předvést rozkrmování váčkového plůdku přirozenou potravou a startérovými krmivy Praktické předvedení
c Posoudit naplněnost trávicího ústrojí Praktické předvedení
d Vytřídit ryby vhodné k prodeji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality chovného prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam hlavních parametrů kvality vody při chovu ryb Ústní ověření
b Provést stanovení hlavních fyzikálních a chemických vlastností vody v odchovném zařízení Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu vody z hlediska požadavků pro chov ryb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby odchovných zařízení a asanační opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odkalení odchovných nádrží Praktické předvedení
b Provést údržbu (čištění) filtrů Praktické předvedení
c Provést desinfekci nářadí, žlabů, akvárií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní a kondiční stav ryb Praktické předvedení
b Navrhnout léčebné opatření podle zadání příznaků onemocnění Ústní ověření
c Provést preventivní nebo léčebnou koupel ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování potravy a krmení ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Lovit, třídit a konzervovat živý zooplankton Praktické předvedení
b Analyzovat složení a charakter zooplanktonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodný druh krmiva a krmnou dávku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění, počítání, přeprava a distribuce ryb k prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ryby podle velikosti a standardů (zbarvení, tvar) pro prodej Praktické předvedení
b Stanovit počty ryb pro účely prodeje v závislosti na délce přepravy, velikosti ryb a druhu ryb a velikosti přepravních prostředků Ústní ověření
c Expedovat ryby v polyetylénových vacích Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhotovit doklad o prodeji Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Rovněž je kladen důraz na bezpečné zacházení s chemikáliemi a léčivy a vyloučení možnosti znečištění recipientů povrchové vody.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou pro zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany