Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník - speciální práce
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
c Zvolit správné chemické čisticí, impregnační a ostatní uzavírací přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a stavebního materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, stavební materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
d Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
b Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
c Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
e Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
f Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat pady a určit vhodnost použití nejen vzhledem k typu povrchu, ale i způsobu čištění, resp. ošetření povrchů Ústní ověření
b Identifikovat a správně sestavit pomůcky potřebné k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat potřebné stroje k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu, správně je sestavit a zkontrolovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: hloubkové čištění, povrchové čištění, sprejové čištění, čištění pěnou, granulemi, textilie pomocí padu, odstraňování skvrn z textilií, mokré/suché čištění, lokální čištění, strhávání emulzí, mytí stěrkovou metodou, sprejové mytí skleněných ploch, mytí demineralizovanou vodou atd. Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: sprejové doplnění emulzí, oprava ošlapaných ploch podlahové krytiny, krystalizace, voskování Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit odborné pojmy v oblasti uzavření zejména povrchů podlah: voskování, suchá a mokrá krystalizace, diamantové systémy, impregnace, vyplnění pórů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Písemné a ústní ověření
b Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Písemné a ústní ověření
c Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
d Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
e Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysát správným postupem kobercové podlahové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysát správným postupem čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat a odstranit skvrny z textilií a koberců ručně/strojně Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit kobercovou podlahovou plochu pomocí padu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou pěnou/pěnovým generátorem Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit kobercovou podlahovou plochu mokrou cestou/extraktorem Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou cestou/granulemi, práškem, mořskou houbou Praktické předvedení a ústní ověření
h Naimpregnovat kobercovou textilii a čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odstranění prachu a skvrn z ploch a zařízení vyrobených z kůže vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění ploch a zařízení vyrobených z kůže vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Naimpregnovat plochy a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Přeleštit ošetřené plochy a zařízení vyrobená z kůže Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu ploch a zařízení vyrobených z kůže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch různými typy postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit typy mycích technik a používaných pomůcek i technologií, vysvětlit rozdíly v mytí skleněných ploch v závislosti na typu plochy (šroubovaná, vakuovaná, euro, plastová, dřevěná okna atd.) Ústní ověření
b Provést odstranění prachu a umytí dělicích příček a rámů skleněných ploch vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést mytí mokrou stěrkovou metodou vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést mytí sprejovou stěrkovou metodou vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit princip mytí velkých skleněných ploch demineralizovanou vodou a nanotechnologiemi Ústní ověření
f Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu velkých skleněných ploch Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění, uzavření a leštění linoleí a PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní čištění nebo odstranění starých vosků/emulzí, ruční dočištění. Výběr pomůcek, strojů, padů, případně chemických přípravků. Neutralizace PVC nebo různých typů linoleí (marmoleum, artoleum, Forbo atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést aplikaci emulzí/vosků vč. výběru pomůcek a chemických přípravků až do konečné fáze pokládky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést leštění linoleí a PVC strojem se standardní rychlostí (SS – Standard Speed), vysokou rychlostí (HS – High Speed) a ultra vysokou rychlostí (UHS – Ultra High Speed) vč. výběru pomůcek, strojů, padů a vysvětlení vhodnosti různých typů zaleštění Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění linoleí a PVC diamantovým padem až po odstranění mechanických poškození vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést celý systém ošetření linoleí a PVC diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu linoleí a PVC Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění opravy a periodické údržby voskovaných linoleí a PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vhodnost způsobu oprav, resp. periodické údržby a jejich význam a způsob Písemné a ústní ověření
b Identifikovat chyby při pokládání vosků a možnosti jejich oprav vč. předvedení na připravené ploše Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést sprejové čištění pomocí vosků/emulzí vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést sprejové doplnění vosků/emulzí vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést sprejové čištění a leštění pomocí vosků/emulzí v jednom kroku vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření vápencových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření vápencových povrchů Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění vápencových povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést tzv. suchou (práškovou) krystalizaci vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést tzv. mokrou (klasickou) krystalizaci vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
g Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření žulových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření žulových povrchů Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění žulové podlahy/plochy až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření keramických povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření keramických povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění slinuté, glazované a neglazované dlažby vč. protiskluzové až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření cihelných a betonových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření nasákavých, strojově hlazených a lesklých povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění nasákavých i nenasákavých povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a uzavření umělého kamene a pryskyřicových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření umělého kamene a pryskyřicových podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést protiskluznou impregnaci a nanesení speciálního vosku na vyčištěný a připravený povrch vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah; a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nanesení speciálního vosku na lakované a laminátové povrchy vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést olejování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést voskování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
h Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a impregnace kovových ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly a možnosti uzavření/ošetření kovových ploch a specifika čištění Písemné a ústní ověření
b Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, případně strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést různé typy impregnací na vyčištěný a připravený povrch vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést lakování vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamy k pracovnímu úrazu Ústní ověření
d Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat a informuje uchazeče o vhodném pracovním oděvu a obuvi.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení bude zaměřeno dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

  • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů
  • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek
  • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění

Domestika, s. r. o.

Střední podnikatelský stav

OHK Klatovy, Petr Havrda Consulting

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR

ČSAD Hodonín, a. s.

CLARIMA, s. r. o.

JASPA, s. r. o.