Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Svrškařka
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup přípravných pracovních operací barvení, kosení a vyztužování dílců pro předložený svršek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit jeho použití pro zhotovení konkrétní části svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit odpovídající stroj a zařízení k provedení stanovené pracovní operace, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu pro výrobu jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Technologie výroby svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení předloženého svršku, účel a funkci jednotlivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat a popsat střihy svršku, vymezit technologické rozdíly mezi střihem derbovým a nártovým Ústní ověření
c Zdůvodnit materiálové přídavky na dílcích pro zaklepávání a obšívání svršků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit potřebný stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Určit kritická místa stanoveného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace používané pro úpravy okrajů dílců, součástí a svršku Ústní ověření
b Připravit a seřídit kosicí stroj podle technické dokumentace Praktické předvedení
c Okosit dílce pro konkrétní druh obuvi podle předpisu kosení, popsat jednotlivé řezy Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úpravu okrajů dílců a součástí podle dílenského vzorku, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést spojování vrchových dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
b Provést pracovní operaci prošívání dílců, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okroužkovat zadní dílce s ohledem na dodržování předpisů BOZP, zkontrolovat kvalitu provedení v souladu s referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi kroužky obyčejnými a slepými Ústní ověření
c Předvést pracovní operaci nýtování s ohledem na dodržování zásad BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=40&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovím postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií.

Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v obuvnické šicí dílně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava