Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční osobní dopravy

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha železniční osobní dopravy (37-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3