Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Předvedení poslušnosti a ovladatelnosti psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přivolat psa k psovodovi Praktické předvedení
b Ovládat psa u nohy psovoda Praktické předvedení
c Odložit psa na místě Praktické předvedení
d Vysílat psa do určených směrů Praktické předvedení
e Překonávat různorodé překážky v terénu Praktické předvedení
f Přimět psa štěkat na povel psovoda Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití psů pro vyhledávání v lavině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A - na cvičné lavině cca 1 500 m² najít až čtyři lehce zasypané subjekty (40, 60 cm). Nalezení v určeném čase. Minimální věk psa 1 rok. Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – lavina rozměrů 3 000 m², najít až pět subjektů zasypaných ve hloubce cca 1 m. Záhraby posunuté z osy zhruba o 15 m. Nalezení v určeném čase. Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – lavina rozměrů 3 000 m² najít až šest subjektů zasypaných v hloubce 2 až 3 m. Čtyři aporty v rozšířeném hledacím prostoru. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota označení. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
4

Orientace v lavinové problematice a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lavinovou problematiku Ústní nebo písemné ověření
b Používat prakticky lavinové vyhledávače Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na příkladu
c Nalézt na ploše 30 x 30 m a označit sondou dva zasypané lavinové vyhledávače v hloubce 1 m, zakryté ochrannou deskou 30 x 30 cm, vzdálené od sebe minimálně 5 m, v časovém limitu 5 minut Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na příkladu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Použití psů pro vyhledávání v horském terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A – na cvičném prostoru cca 10 000 m² najít dva figuranty v úrovni terénu. Nalezení v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – cvičný prostor rozměrů 50 000 m². Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalezení v určeném čase. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – cvičný prostor rozměrů 50 000 m². Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota označení. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst funkčně v topografických mapách, určit azimut, charakterizovat měřítka a legendy map Praktické předvedení
b Určit světové strany bez technických pomůcek Praktické předvedení
c Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
d Vysvětlit princip fungování GPS přístrojů Praktické předvedení
e Určit GPS souřadnice daného místa a zajistit přesun na stanoviště určené GPS souřadnicemi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která dosáhla zletilosti, je fyzicky i psychicky zdravá, je členem Horské služby ČR, o. p. s. či Horské služby České republiky, o. s. (dále jen horská služba) nebo organizace, která je součástí IKAR (mezinárodní sdružení horských služeb) a působí jako psovod.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále uvede požadavky na psa (bez kterého není možné zkoušku konat), které budou vycházet z následujících předpokladů:

a) pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene minimální věk 12 měsíců,

b) konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu,

c) odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti,

d) fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, je však nutno přihlížet ke zvýšeným nárokům na fyzickou kondici a odolnost vůči klimatickým podmínkám

e) platná veterinární prohlídka a převozní povolení

f) pes je registrován u výše uvedených organizací.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou (VH). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.